Begunstigden van de bescherming

De begunstigden van de naburige rechten zijn dus de uitvoerende kunstenaars, dat wil zeggen”de acteurs, zangers, muzikanten, dansers en andere personen die literaire en artistieke werken uitbeelden, zingen, reciteren, voordragen, spelen of op eender welke andere wijze uitvoeren”.

De variétékunstenaars (jongleurs, goochelaars, …) en decircusartiesten worden ook beschouwd als uitvoerende kunstenaars.

Daarentegen, worden de ‘kunstenaars op aanvullende wijze’, die als dusdanig worden erkend door de gebruiken van het vak, niet beschouwd als uitvoerende kunstenaars. Zij genieten dus niet de bescherming van de naburige rechten op hun prestaties (dit is het geval voor filmfiguranten of podiumtechnici).

De bescherming van de naburige rechten ontstaat door het gewone feit van het leveren van de prestatie. Geen enkele formaliteit is vereist.