De voorwaarden voor de bescherming

Originaliteit van het werk

Om beschermd te worden, moet het werk origineel zijn, d.w.z. het moet getekend zijn door de persoonlijkheid van zijn auteur. De wet heeft hieromtrent geen enkel criterium vastgelegd. In geval van betwisting, is het de rechter die beslist of het werk origineel is.
Vormgeving
Het werk moet ook uitgedrukt zijn in een vorm. Een idee wordt niet beschermd door het auteursrecht. Alleen de uitdrukking van dit idee in een vorm wordt beschermd.
Geen enkele formaliteit
De bescherming door het auteursrecht bestaat van zodra het werk gecreëerd is. Er is geen enkele formaliteit vereist. Het is echter wél zo dat de auteur in geval van plagiaat moet bewijzen dat hij wel degelijk de auteur van het werk is.Het werk wordt dus beschermd zonder enige formaliteit. Men moet echter wel het bewijs van de creatie van het werk kunnen leveren.