Webinar SWIRL (Slash Workers And Industrial Relations in Europe) – 11 en 12.05

Debat, Débats, Evenements, Events - 21/4/2021

“Slashers” zijn freelancers die gelijktijdig verschillende jobs uitoefenen. De benaming verwijst naar het leesteken ‘/’ dat gebruikt wordt om ze op te sommen.

Dat ze verschillende economische activiteiten uitoefenen, wordt echter niet als dusdanig besproken, zowel door overheden als in arbeidsverhoudingen.

De Europese Unie heeft in dat verband een onderzoeksproject gecofinancierd om te bestuderen welke regelgevingsmodellen zich op internationaal vlak ontwikkelen, al dan niet binnen collectief overleg en meer bepaald via oplossingen die actoren op het terrein aanreiken.

Nu het onderzoek is afgerond, worden de resultaten voorgesteld en besproken tijdens een online-evenement op dinsdag 11 en woensdag 12 mei.

Wie maakt deel uit van het onderzoeksproject?

Professor Ivana Pais van de Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan (IT) nam de leiding van het project op zich. Ze werkte samen met deskundigen van het Institut Polytechnique de Paris-Télécom Paris (FR), de universiteit van Cádiz (ES), het Institute for the Study of the Societies and Knowledge aan de Bulgarian Academy Of Sciences (BG), het Institut Sozialwissenschaftliche Forschung E.V. München (DE), ACTA (Associazione Consulenti Terziario Avanzato, IT) en Smart (BE).

Wat is de context?

Door de fragmentatie van werk zien freelancers zich vaak genoodzaakt om gelijktijdig verschillende jobs uit te oefenen. Het is dan ook geen alleenstaand fenomeen: verschillende activiteiten en sectoren krijgen ermee te maken, mede door de snelle ontwikkeling van platformen die de mogelijkheid bieden om naast het hoofdberoep nog tal van kleinere jobs te doen. Bovendien werd aan de effecten van de digitalisering op de sociale dialoog in verband met ‘voorwaardelijk werk’ (dienstverband op korte termijn of op afroep, zonder langlopend contract) veel te weinig aandacht besteed.

Het webinar vindt telkens ‘s ochtends plaats en omvat vier discussiepanels over de volgende thema’s:

  • Slashers
  • Platformen en platformwerkers
  • De institutionele kaders voor slashers
  • Innovatieve praktijken voor slashers

Het definitieve programma wordt binnenkort beschikbaar. Wie graag de discussiepanels volgt en tijdens het webinar vragen stelt, kan zich hier inschrijven.

Meer informatie over het project, zoals de resultaten en rapporten (binnenkort beschikbaar), vind je hier: https://www.swirlproject.eu