Verkiezing Raad van bestuur SmartCoop

Bericht, Info - 23/5/2022

De Raad van bestuur: een stem geven aan de vennoten

Op 21 juni 2022 wordt de Raad van bestuur van de coöperatie gedeeltelijk vernieuwd.

Ben je vennoot van de coöperatie? Wil je actief deelnemen aan het Smart-project, de leden van de coöperatie vertegenwoordigen en mee strategische beslissingen nemen? Heb je de nodige competenties en tijd die je wel aan het project wil besteden? Aarzel dan niet langer en stel je kandidaat als bestuurslid. We hebben je nodig!

De kandidaturen zijn geopend tot 2 juni (12u).
Formulier: https://smartbe.be/nl/verkiezing-van-de-raad-van-bestuur-van-smartcoop-2022/

De verkiezing van nieuwe bestuursleden voor de RvB van SmartCoop verandert vanaf 2022. Voortaan zullen we elk jaar een nieuwe oproep lanceren om te kunnen inzetten op een gefaseerde vernieuwing van de RvB in plaats van één volledige vernieuwing om de vier jaar. Wie zich dus graag als bestuurslid engageert, kan zich vanaf nu elk jaar kandidaat stellen.

Meer weten.