Smart kan je helpen bij de financiering van je projecten door een lening met nultarief toe te kennen

Appel à projets - 30/11/2020

In het kader van het Coronaplan dat in maart gelanceerd werd, kan Smart je – dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de maatregelen van Finance & Invest Brussels – helpen bij de financiering van je projecten. Bovendien lanceert Smart voor de Activiteiten een lening met nultarief. 

Alle economische activiteiten hebben vroeg of laat financiering nodig, bijvoorbeeld voor meer werkkapitaal, om investeringen te kunnen doen of materiaal te kopen, voor onderzoek en ontwikkeling, voor marketingdoeleinden of om een opleiding te volgen. 

Op dat moment richt een onderneming zich doorgaans tot haar bankinstelling om een kaskrediet of lening te verkrijgen. 

Als gedeelde onderneming garandeert Smart voor een deel de financiering van je activiteiten. Tot nu gebeurde dat vooral door te voorzien in het nodige bedrijfskapitaal om de lonen te betalen. Sinds 2018 kunnen Activiteiten bovendien een krediet krijgen om investeringen te doen. De dossierkosten hiervoor bedragen 3 % van het toegekende bedrag. 

Vanaf nu breiden we de interne kredietverlening echter uit naar andere vormen van financiering.

Lees meer…