Project “HOPE in US”: een Europese virtuele third place

De coöperatie, Info @nl - 8/10/2021

Een Europese virtuele third place creëren, dat is de ambitie van het project HOPE in US, waar Smart en haar third place LaVallée partner* van zijn. Met de steun van het Europese programma Erasmus+ wil het project de samenwerking tussen de cultuursector en het volwassenenonderwijs een boost geven door een Europese virtuele third place te creëren.

Over het project “HOPE in US”

Door de gezondheidscrisis werden de cultuurwereld en de sector van het volwassenenonderwijs wereldwijd overhoopgegooid. Ze hadden het moeilijk om zich aan te passen, want professionals die doorgaans samenwerken, voor een publiek, zaten nu eenzaam en alleen achter hun computer thuis.

Hoe kunnen die sectoren het hoofd bieden aan de crisis en meer algemeen aan een wereld die steeds verder gedigitaliseerd wordt?

Wat als de crisis de mogelijkheid bood om zichzelf – in een elan van weerbaarheid en hoop – opnieuw uit te vinden door zorg te dragen voor anderen en voor zichzelf, en zich te verrijken met de ervaringen van anderen?

En wat als het antwoord te vinden was in het principe van de third places, waar verschillende mensen samenkomen om te werken, ervaringen uit te wisselen, bij te dragen aan de gemeenschap, een opleiding te volgen enz.?

Als aanvulling op de third places die al in veel Europese landen bestaan (zoals LaVallée in Brussel en Bazaar St So in Rijsel, die beheerd worden door Smart), wil HOPE in US een virtuele third place creëren waar alle Europese actoren en burgers als organisator en/of begunstigde terechtkunnen. Door een Europese virtuele third place te creëren, kan de kunst- en cultuursector nieuwe manieren bedenken om creatief te zijn en nieuw werk de wereld in te sturen, terwijl de sector van het volwassenenonderwijs kan afstappen van de geijkte leerpaden om meer in te zetten op interactieve pedagogie.

HOPE in US heeft voor zichzelf drie hoofddoelstellingen bepaald:

1. Nieuwe creatie-, verspreidings- en bemiddelingsmethoden bedenken voor Europese kunst- en cultuurwerkers;

2. Interactieve pedagogieformats uitwerken voor het volwassenenonderwijs;

3. De vaardigheden van cursisten expliciet maken en hun creatief potentieel zichtbaar maken.

Om dat te doen zullen de partners van het project voor de creatieve sector, de opleidingssector en de burgers een toolbox en WebTV ontwikkelen.