Lancering van een ambitieus solidariteitsplan: het Coronaplan

Info - 30/3/2020

Als gedeelde onderneming van al haar ondernemers-loontrekkenden-vennoten heeft Smart het besluit genomen om heel haar gemeenschap te steunen en hen te helpen om de moeilijkheden ten gevolge van de gezondheidscrisis en de vrijwel volledige stilstand van de economie te boven te komen. Dit Coronaplan heeft in eerste instantie betrekking op België en Frankrijk, en zal in een tweede fase naar heel de Europese Smart-gemeenschap worden uitgebreid. 

Deze solidariteitsmaatregelen maken deel uit van onze kracht en zullen in deze crisisperiode voor elk van hen worden ingezet.  

De context

 Smart stelde vast dat de economische activiteit van de vennoten in februari daalde met 10 %. In maart bedroeg de daling meer dan 50 % en voor april wordt een afname van 75 % voorspeld. Mei is nog te ver weg om voorspellingen te doen, maar de cijfers zullen zonder twijfel vergelijkbaar zijn met die van april. In Frankrijk en België betekent dat voor duizenden werkers meer dan 75.000 verloren werkdagen en een daling van de omzet van meer dan 25 miljoen euro.  

Om het hoofd te bieden aan de ongeziene omvang en aard van deze crisis hebben de raden van bestuur van Smart hun goedkeuring gegeven voor de lancering van een ambitieus solidariteitsplan: het “Coronaplan. 

Dit solidariteitsplan bestaat uit vier luiken:   

 1. Een strategie met betrekking tot de geannuleerde prestaties ten gevolge van de crisis en de quarantainemaatregelen: de steunmaatregelen; 
 2. Ondersteuningsmaatregelen voor de economische activiteit; 
 3. Coöperatieve solidariteitsmechanismen  
 4. Acties met het oog op de bevordering van een dynamisch herstel na de crisis en dus een versterking van de socio-economische situatie van de Activiteiten: het herstelplan.  

Over de steunmaatregelen:

Via haar Activiteitenbeheerders zal Smart instaan voor de betaling van de contracten van bepaalde duur van de vennoten van de Activiteiten die door de coronacrisis in moeilijkheden komen:  

 • Voor alle afgesloten arbeidsovereenkomsten die geannuleerd werden of geannuleerd hadden moeten worden. 
 • Voor elke belofte of elk vooruitzicht op een arbeidsovereenkomst die naar behoren gerechtvaardigd werd door een commerciële onderhandeling met een klant, zelfs als er nog geen offerte goedgekeurd of in onze systemen ingevoerd zou zijn. 
 • Voor de loontrekkende ondernemers met een contract van onbeperkte duur (bijna 900, in België en in Frankrijk) zullen we bekijken of het nuttig en haalbaar is om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid voor economische redenen (helemaal of gedeeltelijk). 
 • De steunmaatregel van Smart wordt ook gebruikt door occasionele prestatieverstrekkers, freelancers die de diensten gebruiken om prestaties te factureren (in de tool Contracten), zonder dat ze een Activiteit ontwikkelen. Zij zullen uiteraard niet vergeten worden en hun arbeidsovereenkomsten zullen op gelijkaardige wijze uitbetaald worden. Hun klanten zullen op hun beurt ook uitgenodigd worden om de kosten als gevolg van de geannuleerde bestellingen terug te betalen.  

Smart biedt ook hulp per geval en op basis van criteria via een solidariteitsfonds om steun te bieden aan de vennoten en loontrekkenden die het hoofd moeten bieden aan een dringende situatie als gevolg van de crisis. 

Over de ondersteuningsmaatregelen voor de economische activiteit:  

Via haar solidariteitsfonds zal Smart ook instaan voor de betaling van gerechtvaardigde kosten die al werden gemaakt in het kader van door klanten geannuleerde bestellingen 

Voor de economische entiteiten beheerd door de vennoten, lanceert Smart een uitgebreid ondersteuningsplan, dat van kracht wordt vanaf vandaag tot eind volgend jaar (2021). Concreet worden er liquide middelen ingebracht in het eigen vermogen van de Activiteiten. Een groot deel daarvan is ten laste van het solidariteitsfonds. De algemene vergadering van SmartCoop in juni 2020 zal de grootte van het fonds bepalen.  

Daarnaast blijft Smart de regering oproepen om ervoor te zorgen dat elke door een vennoot beheerde Activiteit in dit geval beschouwd kan worden als onderneming in moeilijkheden en een beroep kan doen op specifieke hulpmaatregelen die de overheid en de gefedereerde entiteiten hebben opgezet. In dat kader zullen alle bedragen die Smart kan inzamelen en alle maatregelen die ze kan activeren, proportioneel verdeeld worden over de duizenden betrokken entiteiten, zowel in Frankrijk als in België.  

In alle sectoren en beroepen hebben al dan niet gesubsidieerde private of publieke economische actoren laten weten dat ze hun verbintenissen van voor de gezondheidscrisis zo goed mogelijk willen nakomen. We zijn heel erg blij met die solidariteitsinspanning. Met elk van hen zullen we nadenken over de concrete toepassing van die nieuwe solidariteitsmechanismen tussen klanten, opdrachtgevers, beheerders van de Activiteiten en Smart zelf. 

Over de coöperatieve solidariteitsmechanismen:

Momenteel worden er bepaalde maatregelen bestudeerd en op poten gezet: 

 • De oprichting van een hulplijn, Le fil coopératifin samenspraak met coöperatieve partnerom een luisterend oor te bieden aan zij die het nodig hebben, het isolement te doorbreken, hun angstgevoelens te kalmeren en eventueel te ontsnappen aan en verstikkende huissfeer.  
 • De oprichting van een ondersteuningsfonds voor de initiatievenvan de Smart-gemeenschap. 
 • Facilitering van de hulpmaatregelen tussen de leden door samen te werken met een partnerplatform. 

Vanaf vandaag, maandag 30 maart: 

 • Lancering van een blog als kritisch en didactisch informatie- en communicatieplatform (kronik.smart.coop), dat het kloppende hart moet worden van onze gemeenschap en van iedereen die er op de ene of andere solidaire en creatieve manier toe wil bijdragen. 

Als aanvulling van de maatregelen en initiatieven die al ondernomen werden, houden we uiteraard ook rekening met alle partners van het Smart-ecosysteem die ons hun sociaal beheer toevertrouwen, met wie we ons inzetten voor de ontwikkeling van hun economisch model, of die het Smart-model in heel Europa uitrollen rond een gemeenschap van leden in Duitsland, Italië, Spanje, Hongarije, Zweden, Oostenrijk en Nederland: geen enkele werker, coöperatie of onderneming van de groep Smart of onderneming die met Smart verbonden is, zal vergeten worden 

Over het herstelplan:

Smart lanceert een specifieke ondersteuningsmaatregel voor het herstel van de economische activiteit die zich zal vertalen in: 

 • de volledige lancering van mechanismen voor de financiering van de Activiteiten door derden: inbreng van eigen middelen in de vorm van kapitaal of rekening courant, subsidies, diverse vergoedingen enz.; 
 • interne overbruggingskredieten aan 0 %, met het oog op de ondersteuning van de herstelinspanning die elke Activiteit, elke vennoot zal leveren als het erop aankomst: investering in materiaal, opleiding, marketing …; 
 • begeleiding, zowel individueel als per beroep, in verband met het economisch herstel; 
 • een specifiek opleidingsplan, dat verschillende vormen kan aannemen, met het oog op economische ontwikkeling (klantenrelaties, marketing, beheer van een businessplan en een financieel plan enz.). 

De nodige financiële middelen voor dit ondersteuningsplan worden geschat op meer dan vijf miljoen euro.  

Ten slotte denken we uitgebreid na over nieuwe economische relaties en acties, gebaseerd op herverdeling en gelijkheid, en nieuwe vormen voor de organisatie van werk in functie van de markt, aangezien de huidige crisis een goede gelegenheid vormt om samen te bouwen aan nieuwe concrete idealen. De oude wereld heeft immers definitief zijn beperkingen getoond. 

De voornoemde maatregelen zijn nog niet operationeelDe details van de verschillende maatregelen van dit ondersteuningsplan voor de economische activiteit zullen in de komende dagen verduidelijkt worden. Alle gemutualiseerde teams worden ingezet. 

In afwachting daarvan sporen we alle vennoten, alle loontrekkenden en alle personen en instanties die interesse hebben voor het Smart-ecosysteem, om de invoering van het plan en zijn toepassingsmodaliteiten op de voet te volgen op kronik.smart.coop.  

Ten slotte willen we jullie meedelen dat we op woensdag 1 april om 14 uur een online persconferentie organiseren. Het is vooral de bedoeling om onze oproep aan de politieke verantwoordelijken opnieuw te lanceren zodat ze de realiteit van onze werkers en ondernemers in aanmerking zouden nemen bij de uitwerking van steunmaatregelen. Meer informatie volgt zo snel mogelijk zodat jullie de persconferentie live kunnen volgen.  

Samen komen we hier doorheen.

Go toRaadpleeg op Kronik.smart.coop alle informatie en acties ter ondersteuning van onze leden en vennoten.