Jaarverslag 2020

Bericht, Info - 28/6/2021

Terugblik op een abnormaal jaar 

2020 is op z’n zachtst gezegd niet erg bevredigend te noemen en het is dan ook een moeilijke oefening om de balans op te maken. De gezondheidscrisis die wereldwijd toesloeg, haalde elke houvast onderuit en zorgde voor talloze moeilijkheden op economisch, sociaal en gezondheidsvlak.

En ook al is er op het moment van schrijven licht aan het einde van de tunnel, toch weten we niet of we ooit zullen “terugkeren naar de wereld voor corona”. Alleen stelt zich de vraag: is die terugkeer wel wenselijk gezien de tekortkomingen van onze samenleving, waardoor de mechanismen op het vlak van solidariteit of voor het behoud van onze planeet onder druk kwamen te staan? Voor Smart in Frankrijk betekende het jaar 2020 bovendien een dubbele crisis, als gevolg van een ongegronde beslissing door de overheid die we voor de rechtbank aanvechten. De impact is enorm.

Ondanks de terechte moeheid en twijfel waarmee velen onder ons na de laatste maanden te kampen hebben, is het ook mooi om te zien dat waarden als solidariteit en veerkracht een grote rol hebben gespeeld. Dankzij de goede wil van duizenden mensen kon ons coöperatief project immers op die waarden steunen om zijn eigen hulpmechanismen te ontplooien. Uiteraard was het niet mogelijk om een antwoord te bieden op alle moeilijkheden, maar alle inspanningen werden geleverd vanuit de wil om niemand in de steek te laten.

Dit activiteitenverslag is een mooie verzameling van gemeenschappelijke acties: elementen over de Strategie 2025, de mobilisering van de coöperatie, kerncijfers en ijkpunten in verband met de activiteiten van de leden en van de structuur, het bestuur, Smart in Europa en uiteraard de geconsolideerde rekeningen… Het resultaat van een diverse ledengemeenschap die dagelijks op de begeleiding kan rekenen van een toegewijd team!


Raadpleeg het jaarverslag

Download het jaarverslag (pdf)