Een memorandum voor kunst en cultuur

Info @nl - 14/3/2014

Het memorandum kadert in onze campagne ‘Ik stem cultuur’ en zet cultuur en creatie als een belangrijke uitdaging op de agenda van de verkiezingen van 25 mei 2014.

Illustratie: Kamagurka

Illustratie: Kamagurka

In een memorandum formuleren we onze aanbevelingen voor het kunsten-en cultuurbeleid op het regionale, federale en Europese niveau. Het beleidsdocument bevat een dertigtal beleidsmaatregelen om de werkomstandigheden van de creatieve en technische beroepen uit alle disciplines te verbeteren. Rode draad doorheen de aanbevelingen: de autonomie van creatieven en kunstenaars verhogen en de solidariteitsmechanismen verder uitbreiden.

We zijn ongerust over de professionele toekomst van al diegenen die in België deze ongeëvenaarde rijkdom tot stand brengen. De afbouw van subsidies, verlaagde budgetten voor de aanwerving van creatieven en technici, en belangrijke beperkingen op het vlak van de werkloosheid… Het zijn allemaal factoren die leiden tot een destabilisering van de levens-en arbeidsomstandigheden van creatieven en kunstenaars.

We vragen meer aandacht voor  een verbetering van het sociaal statuut van de kunstenaar, een rechtvaardige vergoeding van de prestaties en een tewerkstellingsbeleid dat rekening houdt met de specifieke noden van  de creatieve sector. In ons memorandum stellen we concrete maatregelen voor rond de herfinanciering van kunst en cultuur, formuleren we stimulansen voor  de gewesten om in hun economisch beleid meer rekening te houden met het specifieke karakter van de creatieve beroepen en streven we in Europa naar een betere mobiliteit voor creatieven en kunstenaars.

Het memorandum (beschikbaar op onze blog) richt zich tot politici, de pers en tot de vertegenwoordigers van het middenveld. Het is een instrument voor reflectie én debat.

Vanaf april 2014 ontmoeten de kandidaten voor de regionale en federale verkiezingen uit de belangrijkste partijen elkaar tijdens debatten in Brussel en Wallonië. In Brussel discussiëren we  onder meer met Europese politieke verantwoordelijken en internationaal gereputeerde kunstenaars.

Lees het volledige memorandum op onze blog.