De internationale ontwikkeling van Smart: waarom en hoe?

De coöperatie, Vie coopérative - 11/1/2021

Vandaag is Smart aanwezig in zeven landen: België (waar het project in 1998 het licht zag) en Frankrijk (sinds 2007), maar ook Spanje, Italië, Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Weinig ondernemingen in de sociale economie slagen erin zich te ontwikkelen op een of meerdere continenten.

Van 1998 tot 2008 groeide Smart enorm snel in België. Het succes van die eerste tien jaar zette Smart aan om in 2008 naar Frankrijk uit te zwermen. Vandaag vormen Smart Frankrijk en Smart België een geheel, met gemeenschappelijke directieleden en teams.

 In 2020 betekent de internationale ontwikkeling voor Smart België en Smart Frankrijk twee dingen:

  • Initiatiefnemers van projecten van buiten Europa nemen contact met ons op om zich op het Smart-model te inspireren. Zo ontstonden er de voorbije jaren initiatieven in Australië, Canada, de Verenigde Staten, Marokko, Finland, Engeland, Chili, Zuid-Korea … Aan hen bieden we begeleiding bij voorafgaande studies en de zoektocht naar financiering;
  • In vijf landen (Spanje, Italië, Zweden, Oostenrijk en Duitsland) is Smart stichtende partner van een onderneming in de sociale economie die freelancers helpt om hun activiteit in een veilig kader te ontwikkelen. Deze partners hebben Smart in hun land geïntroduceerd bij de creatieve sector en willen nu andere doelgroepen aantrekken. Het blijft voor die structuren een uitdaging om een goed economisch model te vinden dat rekening houdt met de sociale dimensie van het project.
Lees en bekijk het interview met Sébastien Paule, directeur Ontwikkeling, op Kronik: