COVID-19 – News

Bericht, Info - 13/3/2020

Update 13/03/20

Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) en de beslissingen van de regering, stelt Smart alles in het werk om ervoor te zorgen dat de activiteit van de groep Smart en de verschillende gemutualiseerde diensten voor de vennoten gevrijwaard blijven. Uiteraard is het intussen wel hoogstnoodzakelijk om rekening te houden met de aanbevelingen voor de Volksgezondheid. 

Daarom hebben we de volgende dringende maatregelen genomen:  

Alle evenementen (infosessies, debatten, conferenties enz.) die georganiseerd worden in locaties die door Smart beheerd worden en aanleiding geven tot de aanwezigheid van meerdere personen, worden uitgesteld. De coworkingruimtes en evenementenruimtes zijn ook niet toegankelijk.  

De bureaus zijn gesloten, maar onze teams zijn aan het werk en zijn dus beschikbaar en bereikbaar, bij voorkeur via mail.   

Al deze maatregelen worden van kracht op zaterdag 14 maart 2020 om 00:00 uur en blijven tot nader order van toepassing.   

Wat betreft de ontwikkeling van jullie activiteiten en projecten willen we jullie vragen om informatie te blijven inwinnen en de verschillende voorzorgsmaatregelen in verband met de evolutie van de pandemie te blijven toepassen. Informatie is beschikbaar op deze sites 

https://www.info-coronavirus.be/fr/      

Omdat we ons ten slotte bewust zijn van de economische en sociale gevolgen van deze uitzonderlijke situatie, onderzoekt Smart nu al de mogelijke actiepistes en oplossingen als aanvulling op de openbare maatregelen die al van toepassing zijn. Bovendien doen we vandaag een oproep en aanbevelingen aan de bevoegde autoriteiten zodat jullie en alle gebruikers van gedeelde ondernemingen een beroep zouden kunnen doen op maatregelen die aan jullie werkelijkheid en arbeidsomgeving aangepast zijn.   

Smart zal jullie blijven bijstaan om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden waarmee we jammer genoeg allemaal geconfronteerd worden. We zullen jullie zo snel mogelijk meer nauwkeurige informatie bezorgen. 

Bedankt voor het vertrouwen. 

Go toRaadpleeg op Kronik.smart.coop alle informatie en acties ter ondersteuning van onze leden en vennoten.