Terug naar de lijst met kandidaten

Olivier Desclez

Man
deo@smart.coop
0498/92.63.98
FR |
Ik woon in Bergen en dat is ook waar ik meestal werk. Voor mijn huidig beroep via Smart kom ik wel regelmatig naar Brussel, en afhankelijk van de projecten waarmee ik bezig ben, ga ik ook wel eens naar Charleroi, Doornik, Namen, Louvain-la-Neuve ... en elders.
Categorie BBeroep, activiteit :

In 2003 werd ik door Smart aangeworven. Mijn opdracht bestaat eruit deel te nemen aan de ontwikkeling van nationale projecten en partnerships af te sluiten die nuttig zijn voor Smart en de betrokkenen. Ik vertegenwoordig de onderneming ook tijdens evenementen die verband houden met onze activiteiten of onze reflectiedomeinen. Verder sta ik ook in voor de verdere regionale verankering.

Wat kan ik bijdragen aan het Smart project? Welke vaardigheden en ervaringen breng ik mee als lid van de Raad van Bestuur?

Mijn kennis van Smart en het wettelijk kader, van de vele partners en klanten zijn allemaal troeven die ik de coöperatieve te bieden heb. De Raad van Beheer lijkt mij daarvoor de ideale plaats.
Als vaste werknemer van Smart ken ik ook de interne werking wat een verrijking kan zijn voor de debatten binnen de raad. Dankzij mijn ervaring en contacten met de coöperanten (voormalige leden) beschik ik over expertise en een globale visie op de noden die moeten vervuld worden.
De dynamiek van Smart in Progress, waaraan ik bijdroeg, moet verdergezet worden door duurzame beheertools uit te vinden en aan te bieden. Het zou mij gelukkig en trots maken om te kunnen meewerken aan de oprichting van nieuwe ruimtes voor een participatieve dialoog, consultatie en reflectie om Smart nog verder te verrijken met nieuwe, uiteenlopende troeven.

Waarom stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Smart-coöperatie?

Het is misschien voorbijgestreefd om bij zijn eerste werkgever te blijven, maar ik ben het hier nooit beu geraakt. Daar is ook een goede reden voor: mijn huidige functie als verantwoordelijke voor de regionale ontwikkeling is ongeveer mijn zevende functie bij Smart.
Sinds 2014 neem ik actief deel aan de reflectie over de evolutie naar een coöperatieve. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit de beste optie is in deze niet altijd even eenvoudige periode. Mijn anciënniteit en directe houding met de directie geven mij vertrouwen wat betreft de strategische uitvoering van het project, maar door in de Raad van Beheer te zetelen kan ik mij nog actiever hiervoor inzetten.
Een coöperatieve van deze schaal besturen, is een interessante uitdaging waaraan ik een steentje wil bijdragen. Helpen om ze verder te laten groeien en daarbij de waarden en principes van een sociale en solidaire economie te respecteren, vormt een passionerende uitdaging.

Hoe zie ik Smart in de toekomst? Wat is mijn langetermijnvisie voor het project?

Smart heeft zich altijd binnen de sociale innovatie gepositioneerd. Het projectwerk dat bij onze coöperanten de belangrijkste werkwijze is, moet binnen een solidair en veilig kader voor de ondernemer kunnen gebeuren. Het wordt tijd dat de oplossingen die we al bijna twintig jaar uitwerken naar waarde geschat worden. Ze moeten begrepen en erkend worden, zowel door de publieke opinie als door de gewestelijke en federale overheden voor bijvoorbeeld economische steun of het werkgelegenheidsbeleid.
Een echte gemeenschap ontwikkelen die projecten kan uitdragen lijkt mij prioritair. Een van onze grote sterktes die we onvoldoende benutten is immers onze databank. Om deze dynamiek (opnieuw) te activeren, moeten de permanente personeelsleden en de coöperanten volgens mijn samenwerken. Deze doelstelling is voor mij van het allerhoogste belang omdat het de samenwerkingsopportuniteiten tussen onze coöperanten en de algemene structuur stimuleert.