Terug naar de lijst met kandidaten

Thomas Blondeel

Man
FR | NL | EN |
Woonplaats: Adegem;
Werkplaats: Vlaanderen (&Nederland)
Categorie BBeroep, activiteit :

Sinds 2009 ben ik adviesverlener bij Smart, eerst in Brussel en vanaf 2012 in Gent. Sinds eind 2016 werk ik met veel plezier mee aan de ontwikkeling van Smart in Vlaanderen en sinds kort ook in Nederland. Ik ben ook nog steeds actief als muzikant en voorheen werkte ik een aantal jaren in de verkoop.

Wat kan ik bijdragen aan het Smart project? Welke vaardigheden en ervaringen breng ik mee als lid van de Raad van Bestuur?

Met mijn economische vormingen (tijdens mijn algemene humaniora en later tijdens mijn opleiding tot boekhouder) en de vorming tot sociaal assistent denk ik over een goede basis te beschikken. Ik vertegenwoordig Smart in verschillende organen en vergaderingen (Kenniscentrum coöperatief ondernemen van de KUL, Algemene vergadering Coopkracht) en verdiepte me de laatste jaren in de verschillende aspecten rond coöperatief ondernemen. Als vennoot ben ik ook betrokken bij de werking van een aantal andere coöperaties (Cera, Ecopower). Omdat ik al een aantal jaar operationele ervaring heb als adviesverlener kan ik de profielen van de gebruikers van de SMartdiensten goed inschatten. Dat kan me helpen om de juiste beslissing te verdedigen binnen een RvB die zal bepalen waar Smart de komende jaren voor staat. Door de jaren heen bouwde ik een breed netwerk op en ontwikkelde ik een brede visie op individueel en collectief ondernemerschap.

Waarom stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Smart-coöperatie?

Ik voel me betrokken partij vanuit mijn bevoorrechte positie als vast personeelslid. Ik heb actief en van nabij de evolutie gevolgd van de oude structuur naar de nieuwe coöperatieve vennootschapsvorm. Ik wil mee mijn stem laten horen in het dagelijks beleid van de organisatie. Ik probeerde altijd zeer beschikbaar te zijn voor vragen en begeleiding van de projecten die ik als adviesverlener mee heb kunnen helpen ontwikkelen. Op die manier heb ik uiting kunnen geven aan mijn betrokkenheid bij de organisatie en bij de mensen die gebruik maken van onze diensten. Die betrokkenheid wil ik vandaag omzetten in een mandaat in de Raad van Bestuur, om op die manier mee de prioriteiten te bepalen van de organisatie.

Hoe zie ik Smart in de toekomst? Wat is mijn langetermijnvisie voor het project?

Enerzijds moet Smart blijven verder werken zoals we nu doen: met de nodige aandacht voor het garanderen van een maximale sociale bescherming verbonden aan het projectmatig werken via onze tools. We moeten ons ook kunnen blijven profileren naar overheden en andere organisaties als vertegenwoordiger van een grote groep freelancers. We zijn altijd bezig geweest met het ontwikkelen van oplossingen voor concrete vraagstukken en dat mag zo blijven wat mij betreft. Anderzijds liggen er grote opportuniteiten op het vlak van het stimuleren van samenwerkingsverbanden en promoten van duurzame economische principes. De sterkte van Smart ligt niet alleen in het aanbieden van administratieve tools en adviesverlening, maar ook in het faciliteren en initiëren van samenwerkingsverbanden tussen leden/vennoten en externe partnerorganisaties. We hebben een enorm potentieel aan talenten die Smart als gemeenschappelijke deler hebben!