Bankieren voor goed veranderen

Bericht, Info - 4/11/2019

De oproep die de Belgische coöperatie NewB deze zomer lanceerde*, heeft zijn vruchten afgeworpen. Smart heeft besloten om een C-aandeel te kopen. Die participatie past binnen de grote fondsenwerving die de organisatie op vrijdag 25 oktober 2019 lanceerde om tegen 2020 een banklicentie te kunnen krijgen. 

NewB is een Belgische coöperatie die werkt aan de oprichting van een ethische, duurzame bank die in dienst staat van een maatschappij met respect voor mens en planeet. NewB is (momenteel) nog geen bank, maar het project wordt al ondersteund door meer dan 52.000 burgers, 155 middenveldorganisaties (waaronder Smart) en 3 financiële investeerders.    

Maxime Dechesne, gedelegeerd bestuurder:   

Door NewB te steunen, heeft Smart een maatschappelijk geëngageerde beslissing genomen. 

Wij delen de visie en de waarden van NewB en hebben niet de intentie om alles alleen te doen. We willen dat het geïnvesteerde geld in NewB gebruikt wordt in overeenstemming met de waarden van onze coöperatie, voor sociaal en ecologisch zinvolle doeleinden. 

Als onze 23.000 vennoten bovendien elk 20 euro zouden investeren (minimaal investeringsbedrag voor burgers), zouden we met een bijkomend kapitaal van meer dan 400.000 euro een nog grotere bijdrage kunnen leveren!Dat zou echt een sterk gebaar zijn ten voordele van een rechtvaardiger maatschappij, waar zowel wij als NewB voor ijveren. Naast de financiële inbreng van de gedeelde onderneming wil ik daarom onze leden oproepen om samen met ons op dit project in te zetten! 

www.newb.coop