Werken buiten België

mis à jour le 4/2/2014

Het principe

Het principe is dat, afgezien van de gevallen van detachering zoals hieronder beschreven, u gedekt wordt door de sociale zekerheid van het land waarin u werkt. U betaalt dus uw bijdragen in het werkland, zelfs wanneer u in een ander land woont.
Door veranderingen in de Zwitsere wet is het niet meer mogelijk om in Zwitserland via onze tools te werken. Er bestaan wel andere oplossingen, zoals werken via een Zwitsers interimkantoor of via een andere tussenpersoon voor de prestatie. Aarzel zeker niet om ons te contacteren!

De gevallen waarin u beroep kan doen op Smart

1. Indien u door uw Belgische Klant gedetacheerd wordt naar een ander land van de EU.

 • Een uitzondering op bovenstaand principe is de detachering.
 • Dit is het geval wanneer uw Belgische klant u tijdelijk, voor een periode die niet langer duurt dan 24 maanden, detacheert naar een andere lidstaat van de EU omwille van professionele redenen.
 • In deze situatie kan u beroep doen op Smart. Het grote voordeel van de detachering voor bepaalde duur is dat uw rechten binnen de sociale zekerheid in éénzelfde land worden opgebouwd, namelijk uw woonland België.
 • Voor u vertrekt naar het land waarnaar u gedetacheerd wordt moet u eerst een formulier A1 in uw bezit hebben waarin verklaard wordt dat u onder de wetgeving van uw vroegere land van arbeid valt voor uw sociale zekerheidsbijdragen (in dit geval België).
 • U kan dit formulier A1 bij Smart aanvragen indien wij uw loonadministratie verzorgen.

2. Indien u gewoonlijk in méér dan één land van de EU werkt, waaronder uw woonland België, dan wordt u verzekerd voor in uw woonland België

 • In het geval u werkt met contracten van korte duur dan kan u voor al uw prestaties in andere lidstaten van de EU door Smart gedetacheerd worden.
 • U betaalt uw sociale zekerheidsbijdragen voor deze prestaties dan in uw woonland België en bouwt integraal uw rechten op in de Belgische sociale zekerheid.
 • Voor u vertrekt naar het land waarnaar u gedetacheerd wordt moet u eerst een formulier A1 in uw bezit hebben waarin verklaard wordt dat u onder de wetgeving van uw vroegere land van arbeid valt voor uw sociale zekerheidsbijdragen (in dit geval België).
 • U kan dit formulier A1 bij Smart aanvragen indien wij uw loonadministratie verzorgen.

3. Indien u tewerkgesteld wordt door verschillende klanten in verschillende landen van de EU, waaronder niet uw woonland België, dan wordt u verzekerd in uw woonland België

 • In het geval u werkt met contracten van korte duur dan kan u voor al uw prestaties in andere lidstaten van de EU door Smart gedetacheerd worden.
 • U betaalt uw sociale zekerheidsbijdragen voor deze prestaties dan in uw woonland België en bouwt integraal uw rechten op in de Belgische sociale zekerheid.
 • Voor u vertrekt naar het land waarnaar u gedetacheerd wordt moet u eerst een formulier A1 in uw bezit hebben waarin verklaard wordt dat u onder de wetgeving van uw vroegere land van arbeid valt voor uw sociale zekerheidsbijdragen (in dit geval België).
 • U kan dit formulier A1 bij Smart aanvragen indien wij uw loonadministratie verzorgen.