Geen onderdaan van de EU zonder verblijfsrecht?

mis à jour le 4/2/2014

U bent afkomstig uit een land dat niet behoort tot de EU/EER zonder verblijfsrecht in een land van de EU.

* Uw verblijf in België

° Algemeen

-  U dient bij binnenkomst van België te beschikken over een geldig paspoort aangevuld met een visum met machtiging tot voorlopig verblijf.

° U bent een podiumartiest met internationale faam

-  Indien u een podiumartiest met internationale faam bent dan bent u vrijgesteld van het verkrijgen van een verblijfsvergunning indien uw verblijf in België niet langer is dan drie opeenvolgende maanden. Een geldig paspoort en een, indien vereist, visum volstaan in dat geval. U dient enkel een aankomstverklaring te doen bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats.

* Arbeidsvergunning

° Algemeen

-  U dient, vooraleer naar België te komen, te beschikken over een arbeidsvergunning.
-  Uw opdrachtgever dient te beschikken over een arbeidsvergunning.
-  Als het de eerste maal is dat u in een EU-land zal werken dan dient de arbeidsvergunning te worden vergezeld door een geneeskundig getuigschrift.
-  Mits het vervullen van speciale voorwaarden kan u in aanmerking komen voor een arbeidsvergunning

° U bent een podiumartiest met internationale faam.

-  Indien u een podiumartiest bent met internationale faam dan bent u vrijgesteld van het verkrijgen van een arbeidskaart indien uw verblijf in België niet langer dan drie maanden bedraagt. Uw opdrachtgever moet in dit geval ook geen arbeidsvergunning aanvragen.

* Wat Smart voor u kan doen

° U bent afkomstig uit een land dat niet behoort tot de EU/ EER zonder verblijfsrecht en u wenst in België te wonen en te werken.

-  In dit geval kan u, indien u de voorwaarden tot verblijf heeft vervuld en u een arbeidskaart en uw opdrachtgever een arbeidsvergunning heeft aangevraagd werken met Smart nadat u Smart-lid bent geworden.

° U bent een podiumartiest met internationale faam

-  In dit geval kan u, indien u lid bent van Smart voor uw prestaties gedurende drie maanden uw loonadministratie laten verzorgen door Smart.