Onderdaan van een land van de EU of de EER?

mis à jour le 4/2/2014

Je bent een onderdaan van een land van de Europese Unie (EU) en je komt dus uit: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Polen, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Roemenië, of Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Of je komt uit de Europese Economische Ruimte (EER). Dat is dan uit IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Je verblijf in België

  • Je kan je beroepen op het recht van vrij verkeer van personen binnen de EU.
  • Je kan het land binnenkomen op vertoon van een geldige identiteitskaart of paspoort.
  • België mag vanaf 1 mei 2006 geen verblijfsprocedures meer opleggen aan EU-burgers. Er geldt wel nog een registratieverplichting waarbij u een ‘verklaring van inschrijving’ ontvangt.

De arbeidsvergunning

  •  Je kan een activiteit uitoefenen als loontrekkende zonder daarvoor over een arbeidsvergunning te beschikken. Voor onderdanen uit Kroatië geldt deze vrijstelling niet.
  • Je opdrachtgever heeft dus geen arbeidsvergunning nodig om je te werk te stellen.

Wat kan Smart voor u doen?

  • Je bent afkomstig uit de EU of EER en je wenst in België te wonen en te werken? In dit geval kan je, indien je de voorwaarden tot verblijf (de registratieverplichting) hebt vervuld, werken met Smart nadat  je lid bent geworden.
  • Je bent afkomstig uit een ‘oud-lidstaat’ van de EU of EER en je wenst occasioneel of éénmalig te werken voor een Belgische opdrachtgever die werkt met Smart? In dit geval kan je, indien je lid bent, ook voor deze prestatie je loonadministratie door Smart laten beheren. Opgelet: In dit geval betaal je sociale bijdragen in België en niet in je land van herkomst. Je kan in dit geval een formulier aanvragen bij de Dienst EURO van het werkloosheidsbureau in Brussel. Hiermee kan je in het land van herkomst aantonen dat je in België hebt gewerkt.