Onderdaan van Kroatië?

mis à jour le 4/2/2014

Wat moet je doen om in België te verblijven?

Algemeen

  • Je recht op vrij werknemersverkeer wordt tot 30 juni 2015 beperkt. Dit wil zeggen dat je in eerste instantie een beroep kan doen op een tijdelijk verblijfsrecht. Meer bepaald dien je bij binnenkomst van België te beschikken over een geldig paspoort aangevuld met een visum met machtiging tot voorlopig verblijf.
  • Je bent een podiumartiest met internationale faam? Ben je een podiumartiest met internationale faam bent dan ben je vrijgesteld van het verkrijgen van een verblijfsvergunning indien je verblijf in België niet langer is dan drie opeenvolgende maanden. Een geldig paspoort en een, indien vereist, visum volstaan in dat geval. Je dient enkel een aankomstverklaring te doen bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats.

Arbeidsvergunning

  • Je dient te beschikken over een arbeidsvergunning vooraleer te werken in België (dit is de overgangsregeling voor de nieuwe EU-lidstaten).
  • Je opdrachtgever dient te beschikken over een arbeidsvergunning om je te werk te stellen (dit is de overgangsregeling voor de nieuwe EU-lidstaten).

Je bent een podiumartiest met internationale faam?

Indien je een podiumartiest bent met internationale faam dan ben je vrijgesteld van het verkrijgen van een arbeidskaart indien je verblijf in België niet langer dan drie maanden bedraagt. Je opdrachtgever moet in dit geval ook geen arbeidsvergunning aanvragen.

Wat kan Smart voor u doen?

Je bent afkomstig uit een ‘nieuwe’ lidstaat van de EU of EER en je wenst in België te wonen en te werken. In dit geval kan je, indien je de voorwaarden tot verblijf hebt vervuld en je een arbeidskaart en uw opdrachtgever een arbeidsvergunning heeft aangevraagd werken met Smart, nadat u eerst lid bent geworden.

Je bent een podiumartiest met internationale faam. In dit geval kan je, indien u lid bent, voor uw prestaties gedurende maximaal drie maanden je loonadministratie door Smart laten beheren.