Vrijwilligerswerk

mis à jour le 3/2/2014

Vrijwilligerswerk binnen een vzw of een andere organisatie met rechtspersoonlijkheid

Wie mag vrijwilliger zijn?

De wettelijke definitie van een vrijwilliger is:

een natuurlijk persoon die:

 • een activiteit verricht
 • onbezoldigd en onverplicht
 • voor anderen en de samenleving
 • buiten de normale werkcontext
 • binnen een organisatie zonder winstoogmerk

Zo kunnen o.a. vrijwilligers zijn:

 • een werknemer, (opgelet zie voorwaarden in de pdf “alles weten over vrijwilligerswerk”)
 • een ambtenaar
 • een persoon tewerkgesteld in het onderwijs
 • een persoon met een beroepsziekte of arbeidsongeval
 • een werkloze; opgelet deze dient voorafgaandelijk aan het vrijwilligerswerk aangifte te doen bij de RVA
 • een jongere vanaf 16 jaar
 • een niet-EU inwoner vrijgesteld van arbeidskaart

Kan ik vergoed worden als vrijwilliger?

Als vrijwilliger mag je een onkostenvergoeding ontvangen. Deze kan een reëel of forfaitair bedrag zijn. Deze onkostenvergoeding is vrijgesteld van fiscale en sociale bijdragen. Opgelet: deze vergoeding is geen recht maar een gunst.

Het bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor het jaar 2015 bestaat deze uit een bedrag van 32,71 euro per dag of 1308,38 euro per jaar. Hiervoor moet u geen bewijs van onkosten bewaren maar de organisatie die een onkostenvergoeding uitbetaald doet er goed aan een lijst bij te houden per vrijwilliger waarin de uitgekeerde bedragen per dag staan opgetekend.Voor de reëele onkostenvergoeding dient u wel de bedragen en bewijsstukken bij te houden. Deze moet redelijk en aantoonbaar zijn.

Een speciale vrijwilligersverzekering

Vanaf januari 2007 zijn alle vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de eventuele schade die vrijwilligers aan derden (inclusief andere vrijwilligers) veroorzaken tijdens de uitvoering van hun activiteit.
Een uitgebreid dossier vind je hier.