Notie

De naburige rechten zijn verwante rechten van het auteursrechtdie bepaalde, door de wet vastgelegde, categorieën van personen beschermen.
Meer bepaald, zijn de naburige rechten van vertolkende of uitvoerende kunstenaars de naburige rechten ter bescherming van de personen die artistieke werken of circus- of variéténummers vertolken of uitvoeren.De naburige rechten zijn wel gelijkaardige rechten als het auteursrecht, maar ze zijn niet zo uitgebreid. Bovendien mogen deze naburige rechten de auteursrechten nooit schaden of beperken (in geval van conflict, hebben de auteursrechten altijd voorrang).