Vrijwilligerswerk of vrijwillige arbeid

Je mag een deel van je tijd aan vrijwilligerswerk besteden zonder dat je dit op je controlekaart moet aanduiden, maar je moet wel de volgende voorwaarden naleven:

  • Je moet dit vooraf schriftelijk melden aan de directeur van het werkloosheidsbureau. Je bent wel niet langer verplicht om te wachten op de toestemming van de directeur van je werkloosheidskantoor vooraleer je met de activiteit mag beginnen. Als je aanvraag later toch geweigerd wordt, moet je afzien van verdere activiteiten of deze dagen op de controlekaart aangeven.
  • Je mag niet meer dan 28 uur per week werken.
  • Je moet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

Opmerking: de RVA aanvaardt nooit dat je (zelfs vrijwillig) meehelpt aan de professionele activiteiten van een individu.