De onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Het kan gebeuren dat je niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. De RVA staat deze onbeschikbaarheid slechts toe indien je “A” vermeldt op je controlekaart voor de dagen waarop je onbeschikbaar bent.

Door “A” te vermelden op je controlekaart, verklaar je aan de RVA dat je:

  • onbeschikbaar bent voor de arbeidsmarkt;
  • dat je voor die dag geen enkel loon ontvangt.

Je verliest je werkloosheidsuitkering voor elke dag waarop je onbeschikbaar bent.

Voorbeelden van onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt:

  • promotionele concerten;
  • vrijwilligerswerk zonder verklaring aan de RVA of schriftelijke weigering van de RVA.