Voorwaarden en verplichtingen

  • Het secundair onderwijs in België beëindigd hebben (of gelijkgestelde studies).
  • Geen onderwijs met volledig leerplan volgen, noch andere activiteiten in verband met jouw studies beoefenen.
  • De beroepsinschakelingstijd doorlopen hebben en beschikken over twee positieve evaluaties voor je inspanningen om werk te zoeken.
  • Nog geen 30 jaar zijn.

De beroepsinschakelingstijd

Na je studies moet je je verplicht inschrijven als werkzoekende bij de Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van jouw gewest (VDAB, de BGDA of het FOREM). Vervolgens moet je een beroepsinschakelingstijd zonder uitkering doorlopen. Deze duurt minstens 310 dagen.

Je verplichtingen tijdens de beroepsinschakelingstijd zijn:

  • Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
  • Elke gepaste job of opleiding aanvaarden
  • Actief werk zoeken
  • Deelnemen aan het individuele inschakelingstraject dat aangeboden wordt.
  • Je moet van de RVA twee positieve evaluaties krijgen voor je inspanningen om werk te zoeken. Als je daar niet aan voldoet wordt de inschakelingstijd zolang als nodig verlengd tot je wel over de twee vereiste positieve evaluaties beschikt.