Vrijwilligerswerk, vzw en studies

Vrijwilligerswerk
Je mag een deel van je tijd aan vrijwilligerswerk besteden zonder dat je dit op je controlekaart moet aanduiden. Daarbij moet je wel de volgende voorwaarden naleven: je moet dit schriftelijke en op voorhand melden aan de directeur van het werkloosheidskantoor. Je bent wel niet langer verplicht om te wachten op een toelating. Als je toch geen toelating zou krijgen, moet je deze activiteiten stopzetten en deze dagen vermelden op je controlekaart. Je mag niet meer dan 28 uur per week werken. Je moet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.
Opmerking: zelfs op vrijwillige basis, mag je nooit helpen bij de beroepsactiviteit van een privépersoon. De RVA aanvaardt dit nooit als vrijwilligerswerk.
Werken in een vzw
De RVA aanvaardt dat je actief bent in een of jouw vereniging zonder dit te moeten melden op je stempelkaart, mits bepaalde voorwaarden:
-  Als het gaat om vrijwilligerswerk: dat je dit vooraf meldt
-  Als het gaat om het administratief beheer van jouw eigen artistieke activiteit:
* dat je dit aangeeft m.b.v. het document C1 Artiest
* dat deze activiteit van miniem belang is
* dat dit je niet verhindert beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt
* in geval van deelname aan het bestuur van de vzw, dat deze activiteit je niet verhindert beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarktOpgelet: de RVA heeft niet bepaald wat een ‘activiteit van miniem belang’ is. De RVA kan dus eigenmachtig oordelen of jouw activiteit in de vzw al dan niet van miniem belang is.
De studies
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om studies te hervatten of opleidingen te volgen die overdag (voor 17u) doorgaan en ondanks het feit dat je niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt toch jouw werkloosheidsuitkering te behouden. Daarvoor moet je bij het werkloosheidskantoor eerst een vrijstelling aanvragen. Als je deze vrijstelling verkrijgt, moet je tijdens de looptijd van jouw studies of opleiding niet langer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en mag je dus ook een jobaanbieding weigeren.Opmerking: Als je avondlessen volgt tijdens de week na 17 uur of op zaterdag, moet je geen vrijstelling aanvragen. Je hebt recht op een werkloosheidsuitkering op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt, elke geschikte job aanvaardt en actief werk zoekt.