De onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Het kan gebeuren dat je, om een of andere reden, onbeschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.
De RVA staat deze onbeschikbaarheid slechts toe indien je ‘A’ vermeldt op je controlekaart voor de dagen waarop je onbeschikbaar bent. Door A te vermelden op je controlekaart verklaar je aan de RVA dat je:
-  onbeschikbaar bent voor de arbeidsmarkt,
-  voor die dag geen enkel loon ontvangt. Uiteraard verlies je voor elke dag dat je onbeschikbaar bent de werkloosheidsuitkering voor diezelfde dag.Voorbeelden van onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt:

-  promotieoptredens
-  vrijwillig werk zonder voorafgaande en geschreven aangifte aan de RVA (of ingeval van weigering door de RVA)