Soepele regels voor kunstenaars

Worden er versoepelingen toegekend aan de kunstenaarsom recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen?
Aangezien artistieke prestaties meestal van korte duur zijn, is het voor kunstenaars moeilijk om via de algemene regel recht te hebben op een werkloosheidsuitkering. Daarom voorziet de wet in soepelere regels voor sommige kunstenaars.
Scheppende en vertolkende kunstenaars uit het spektakelbedrijf en muzikanten die per cachet betaald worden, hebben recht op een soepelere berekeningswijze voor het vereiste aantal dagen dat recht geeft op een werkloosheidsuitkering: de cachetregel. De RVA heeft daarbij vooral beroepen uit volgende paritaire comités voor ogen: 303 (filmsector), 304 (muziek- en podiumkunsten) en 227 (audiovisuele sector).
Een aanwerving “per cachet” houdt in dat er een loon betaald wordt om een bepaald werk uit te voeren, maar zonder dat er op het contract of het C4een uurrooster vermeld wordt. De brutolonen die je tijdens de referentieperiode voorafgaand aan de dag van de aanvraag ontvangt, telt de RVA op. Dit bedrag wordt dan gedeeld door een “referentieloon voor kunstenaars” (forfaitair brutodagloon) van 39,21€ (op 01/12/12) om te bepalen of het aantal dagequivalenten is bereikt.
Opmerking: deze regel wijzigt niets aan het vereiste aantal dagen om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering. Het enige dat wijzigt is de berekening van dit aantal dagen.
Voor scheppende kunstenaars die buiten het spektakelbedrijfactief zijn en technici uit het spektakelbedrijf geldt deze versoepeling niet bij de berekening van het aantal gewerkte dagen dat recht geeft op een werkloosheidsuitkering.
Het standpunt van SMartBe
SMartBe ijvert ervoor dat alle kunstenaars en de technici uit het spektakelbedrijf van de cachetregel gebruik zouden kunnen maken.