Verkiezing van de Raad van bestuur van SmartCoop 2021-2025

Formulier kandidaatstellingVrouwManAndere

VerkiesbaarheidscriteriaBijkomende informatie
Motivatie van je kandidatuurVertalingen

Informatie voor intern gebruik (zal niet openbaar gemaakt worden)