11/06: Staat er een vervaldatum op onze creativiteit?

Geen onderdeel van een categorie - 28/4/2015

Staat er een vervaldatum op onze creativiteit? Op weg naar duurzame tools voor creatieve professionals.

Kan creativiteit verduurzaamd worden? Zo ja, met welke middelen? Het waren deze onderzoeksvragen waarmee cultuursocioloog Pascal Gielen en Smart* vanaf april 2014 aan de slag gingen. In 9 Europese landen werd een e-survey verspreid waarin meer dan 1.700 respondenten meningen en feiten over hun creativiteit en hun werkomstandigheden achterlieten. In een tweede fase van het onderzoek werden focus groups georganiseerd in Brussel en Amsterdam. Ook de wenselijke tools voor duurzame, creatieve loopbanen werden in kaart gebracht. Ter afronding van dit traject presenteert het onderzoeksteam hun finale bevindingen, gevolgd door een debat over de houdbaarheidsdatum van creativiteit.

Sinds de klassieke kunstenaar beroep heeft kunnen doen op tools als beurzen, residenties, co-workingspaces en het kunstenaarsstatuut, heeft hij z’n creativiteit als resource ten volle kunnen ontplooien. Deze resource werd immers onmisbaar voor wie actief is in de ‘creatieve industrieën’. Nochtans tekent een budgettaire recessie zich af, het draagvlak voor de kunsten lijkt te eroderen en het aantal burn-outs in de sector doet de wenkbrauwen fronsen. Daarmee komt creativiteit lijnrecht te staan tegenover een andere belangrijke waarde van hedendaagse economieën: duurzaamheid. Is deze tweestrijd nog houdbaar anno 2015?

We laten Pascal Gielen (cultuursocioloog), Henriëtte Post (Fonds Podiumkunsten Nederland), Astrid Van Steen (UGent, onderzoek: “Acteurs in de spotlight, onderzoek naar de inkomens en de sociaaleconomische positie van professionele Vlaamse acteurs”), Diederik Peeters (SPIN) en Toy Factory (Sam De Buysscher: beeldend kunstenaar, illustrator, vormgever) hierover in gesprek gaan. Chantal Pattyn modereert het debat.

* Smart’s missie is het verbeteren van de werkomstandigheden van kunstenaars en creatieven. Dit gebeurt via administratieve en financiële tools, zakelijke begeleiding, juridische bijstand, publicaties, opleidingen, beurzen, enz. Vandaag heeft Smart 55.000 leden en 10 kantoren in België. Smart is eveneens actief in 9 andere Europese landen.

Over de sprekers:

Pascal Gielen doceert cultuursociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als ‘editor-in-chief’ van de boekenreeks Arts in Society publiceerde hij meerdere werken over hedendaagse kunst, cultureel erfgoed en cultuurpolitiek. Daarnaast is Gielen ook directeur van het gelijknamige onderzoekscentrum Arts in Society (Rijksuniversiteit Groningen), waar men sinds meer dan 20 jaar onderzoek doet naar de voorwaarden van duurzame creatieve arbeid.

Henriëtte Post (NL) werkt sinds 1987 als productieleider, maar al snel ook als zakelijk leider voor verschillende hedendaagse muziekensembles. Voordat zij in 2008 de overstap naar het Fonds Podiumkunsten maakte was ze vijf jaar zakelijk directeur van het Grachtenfestival in Amsterdam.

Sam De Buysscher (Toy Factory) is freelance illustrator en kunstenaar, cartoonist, grafisch vormgever en oprichter van zijn fictieve speelgoedfabriek Toy Factory.

Diederik Peeters (SPIN) is officieel gediplomeerd beeldend kunstenaar, per ongeluk verdwaald in de paardenstallen van de podiumkunsten, maakt meestal performances, maar werd ook al betrapt op het schrijven van teksten, het bedenken van installaties en video’s of andere moeilijk te categoriseren amalgamen.

Astrid Van Steen (UGent), verrichte het onderzoek naar de inkomens en de sociaaleconomische positie van professionele Vlaamse acteurs. Zij is verbonden aan de Universiteit van Gent en is daarnaast ook freelance onderzoeker.

Chantal Pattyn  begon bij Studio Brussel en presenteerde er programma’s als “Update” en “Frituur Victoria”. Ze presenteerde ook een jaar lang het politieke praatprogramma “De zevende dag”. Sinds 2007 is ze netmanager van KLARA en presenteert er het programma POMPIDOU.

Wanneer? Donderdag 11 juni, 19u30-21u00

Waar? deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Reserveren? deBuren

Info? Louis Volont, 02 542 77 27

deburennwo-logorijksuniversiteitgroningen