Smart Zoekt 1 Projectverantwoordelijke (m/v/x) ter ondersteuning van de operationele directie – Contract van onbepaalde duur in Brussel

Annonces - 28/11/2018

Smart is op zoek naar 1 projectverantwoordelijke (m/v/x) ter ondersteuning van de operationele directie

Smart verenigt diverse werknemers in een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Op die manier hebben de werknemers de nodige middelen om in volle autonomie hun economische activiteiten te ontwikkelen en zich een inkomen te verschaffen waarop sociale en fiscale lasten worden ingehouden.

Sinds haar oprichting in België in 1998 begeleidt Smart zo’n 100.000 leden bij het administratief beheer van hun professionele activiteiten, in meer dan 40 kantoren in Europa. We bieden hen een originele oplossing om hun eigen werk in loondienst te creëren.

Een gedetailleerde presentatie van Smart vind je hier:

De operationele directie werkt op drie belangrijke actieterreinen: beheer van de teams die de gebruikers van onze diensten begeleiden; reflectie op, en ontwikkeling van die begeleiding; onderhoud en ontwikkeling van onze tools en procedures. Naast de operationele directeur zelf is er ook een ondersteunend team.

De projectverantwoordelijke (m/v/x) staat in voor het waarborgen van de kwaliteit van de diensten die de teams leveren en beantwoordt de vragen van de teams over het gebruik van de Smart-tools (de vragen houden verband met procedures en begeleiding). Hij of zij moet ook actief deelnemen aan het updaten, de ontwikkeling en de opvolging van de IT-procedures en -tools.

De projectverantwoordelijke moet ook de uitvoering en/of de coördinatie verzekeren van de transversale projecten die door de operationele directie worden uitgevoerd.

Functieomschrijving

Als projectverantwoordelijke werk je in de lokale vestiging onder de verantwoordelijkheid van de operationele directeur. Je krijgt een uitgebreide training rond de interne processen en Smart-tools.

Je belangrijkste taken:

 • De bestaande tools integreren en hierover met de adviesverleners (m/v/x) communiceren.
 • Waken over de kwaliteit van de Smart-tools die door leden en adviesverleners worden gebruikt.
 • De ontwikkeling van deze tools optimaliseren, waarbij je rekening houdt met de ‘realiteit’ van de gebruikers (ergonomie van de interface; conformiteit van de tools met de wettelijke evoluties; strategische keuzes…). Nieuwe diensten ontwikkelen die zijn aangepast aan de behoeften van de gebruikers.
 • De werkmiddelen en -tools voor de adviesverleners ontwikkelen en updaten.
 • De te volgen procedures up to date houden, aanpassen en zo nodig creëren in functie van de evoluties op het vlak van publiek en praktijken en op juridische vlak. Het achterliggende idee is steeds de vereenvoudiging van de administratieve taken en de automatisering van de valideringsprocedure van de documenten.
 • Bepaalde grensoverschrijdende projecten binnen Smart opstarten onder leiding van de operationele directeur.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma of equivalent in bv. ingenieurswetenschappen, economie, managementwetenschappen of projectbeheer.
 • Je kan minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring voorleggen in een gelijkwaardige positie binnen één of meer bedrijven die, op operationeel vlak, (back office) diensten bieden aan particulieren en/of professionals.
 • Je bent op de hoogte van de uitdagingen en perspectieven van het coöperatieve milieu, van nieuwe vormen van coworking, en meer in het algemeen van de sociale en solidariteitseconomie.
 • Je weet hoe je transversale projecten moet ontwikkelen en implementeren en je hebt (praktijk)ervaring met Agile-softwareontwikkeling.
 • Je weet hoe je doelstellingen moet definiëren en plannen, en hoe je oplossingen moet implementeren – binnen een proces van continue verbetering.
 • Je bent vertrouwd met het internet en met klassieke kantoorsoftware (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
 • Je persoonlijke kwaliteiten:
  • sterk analyse- en synthesevermogen;
  • zin voor detail, organisatie en methode;
  • sterk aanpassingsvermogen, zelfs in urgente situaties;
  • anticiperend, proactief, openstaan voor verandering;
  • projectwerk ligt je: binnen een team, in een organisatie met een horizontale hiërarchie;
  • luisterend oor, sterk contactgericht en pedagogisch ingesteld.
 • Je bent vlot tweetalig FR-NL, zowel schriftelijk als mondeling.

Wij bieden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving in een bedrijf in volle groei.
 • Een aantrekkelijk salarispakket: 13de maand, dubbel vakantiegeld, maaltijdcheques, ecocheques (€ 250/jaar), groepsverzekering, vergoeding van je reiskosten gebaseerd op de kost van een abonnement op het openbaar vervoer, basis telefoonabonnement, forfait op de belkosten.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief, vergezeld van een gedetailleerd cv, uiterlijk op 16/12/2018 per e-mail naar jobs@nullsmart.coop. Vermeld de volgende referentie als onderwerp van je e-mail: 181119-CDP-Brussel-DIROP.