Smart: wegwijzer – een nieuwe infosessie

Annonces - 9/12/2014

“Smart: wegwijzer” – zo heet de nieuwe informatiesessie over onze diensten die u vanaf januari kan volgen. Laura Hartley, projectveranwoordelijke, legt uit waarom. Smart

Waarom deze nieuwe infosessie?

Aan Franstalige kant bieden we drie verschillende infosessies aan (Oriëntatie, Contracten en  Activiteiten); het vraagt immers veel tijd eer de leden beschikken over de noodzakelijke informatie. Verschillende informatie kwam echter in verschillende infosessies  aan bod en was niet altijd van toepassing op alle aanwezigen. (bv. : werkloosheid, zaken eigen aan werken in de creatieve sector, enz). Daarom hebben we besloten dit alles te vereenvoudigen door het aanbieden van één enkele informatiesessie die een overzicht geeft van alle tools. Het doel: gemeenschappelijke kennis creëren. In tweede instantie kunnen de adviesverleners vervolgens informatie verstrekken op maat en aangepast aan ieders behoeften.

Is de  « gebruiksaanwijzing » van Smart duidelijker dan een IKEA montageplan ? 

Het doorgronden van onze tools lijkt soms moeilijker dan het monteren van een Billy-boekenkast maar geen paniek, deze infosessie geeft de basis. De aanwezigen gaan niet alle details kennen wanneer ze vertrekken maar de informatie op de website en de ondersteuning door de adviesverleners stellen de leden in staat om volledig autonoom te werken.

Smart

Wat moet men concreet doen om zich in te schrijven bij Smart?

Om zich in te schrijven als lid volstaat het het formulier op de website in te vullen. Eénmaal dit werd verwerkt in onze database ontvangt u een code om in te loggen in uw persoonlijke ledenzone. Om zich in te schrijven voor een infosessie « Smart : een gebruiksaanwijzing », zie hier. U kan ons ook bellen, een mail sturen of langskomen in één van onze kantoren. De adressen van de 10 kantoren in België kan u terugvinden op onze website.