Smart richt compensatiefonds op voor de geannuleerde opdrachten van haar leden

Geen onderdeel van een categorie, Info - 27/11/2015

Smart heeft besloten om een compensatiefonds op te richten voor al haar leden wiens bestelling geannuleerd werd of geannuleerd zal worden door het instellen van terreuralarm niveau 4 en de veiligheidsmaatregelen die hieruit voortvloeien.

De aanslagen in Parijs, het instellen van dreigingsniveau 4 in Brussel en de veiligheidsmaatregelen in Frankrijk en België hebben geleid tot een ernstige vertraging van de economische activiteit.

In Brussel hebben de Kamer van Koophandel, de beroepsfederaties voor de horeca, de supermarkten en winkels hierover hun bezorgdheid al geuit. Alle grote en kleine evenementen in de sport- en cultuursector werden ook getroffen. Sommige cultuurhuizen blijven nog tot en met zondag gesloten.

De sluiting van de theaters, de annulering van evenementen, concerten, gidsbeurten, diverse conferenties, … heeft uiteraard een impact op de resultaten van de organisatoren.

Smart wil eraan herinneren dat deze ondernemingen belangrijke opdrachtgevers zijn voor freelancers met vaak precaire projecten en  interimcontracten. De huidige situatie leidde dus tot een veelheid van geannuleerde jobs in deze sectoren.

Er werden meer dan 300.000 werkdagen in 2015 aangegeven via Smart, waarvan meer dan 70% in sectoren die fel getroffen werden door de huidige veiligheidscrisis.  De komende dagen zullen we een inschatting van de kosten maken, het naakte verlies dat deze honderden werkers zullen moeten incasseren.

Het is ondenkbaar dat bij eventuele ondersteunings- of compensatiemaatregelen aan de ondernemingen, de precaire en interimwerkers zouden worden vergeten.

We moeten voorkomen dat de individuele kunstenaars en freelancers vergeten worden wanneer de steunmaatregelen en compensatie voor bedrijven worden toegekend.

Sommige van deze opdrachtgevers hebben al besloten om hun freelancers tegemoet te komen. We hopen dat ook anderen hun voorbeeld zullen volgen.

 Behalve een oproep aan onze leden, richten we ook een oproep aan de politici, de verenigingen, organisaties, federaties die actief zijn in deze sectoren, met inbegrip van de sociale bureaus voor kunstenaars en de interimkantoren, zodat ze mee gehoor geven aan onze oproep: niemand mag vergeten worden tijdens deze moeilijke week die nog niet afgelopen is.

Smart doet een plechtige oproep aan:

  • de Minister van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap, Dhr. Sven Gatz,
  • de Minister van Cultuur van de Federatie Wallonië Brussel, Mevr. Joëlle Milquet,
  • De Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Dhr. Didier Reynders,
  • De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Dhr. Rudi Vervoort,
  • De Minister van Economie en Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Dhr. Didier Gosuin,
  • maar ook de ondernemingen die jobs, opdrachten, prestaties van freelancers hebben geannuleerd.

 Compenseer hen !

Smart doet hetzelfde. Maar onze eigen middelen, steunend op de solidariteit van onze leden en klanten, kunnen niet de enige bijdrage zijn. Het gaat over een probleem dat onze perimeter ver overstijgt. Wij werken graag samen met onze partners, klanten en alle organisaties die bekommerd zijn over de gevolgen voor de creatieve freelancers.  JOIN US!

Sandrino Graceffa,

Gedelegeerd bestuurder van de Smart-groep.

Foto: Mathieu Golinvaux