Smart, Deliveroo en Take Eat Easy gaan voor duurzame werkomstandigheden

Geen onderdeel van een categorie - 9/5/2016

Smart ondertekent een overeenkomst met Take eat Easy en Deliveroo, twee platformen die maaltijden per fiets aan huis leveren. De overeenkomst garandeert de toepassing van correcte loonschalen en een verzekering voor de koeriers. 

In België zijn er verschillende bedrijven die een markt ontwikkeld hebben voor het leveren van maaltijden met de fiets; startups in volle ontwikkeling of filialen van een Europese groep.
De maaltijden worden besteld via een applicatie. De vraag naar deze diensten neemt toe en er worden meer en meer koeriers in dienst genomen. Het aantal bezorgers, ingeschreven bij Smart, is gestegen van 89 naar 434 op één jaar tijd, of een stijging van 600%.

Met het oog op de garantie van duurzame werkomstandigheden, ondertekent Smart een overeenkomst met Take Eat Easy en Deliveroo die ervoor zorgt dat:

– Het loon van de koeriers overeenkomt met het gegarandeerde gemiddelde minimum maandinkomen (GGMMI), à rato van de gewerkte en aangegeven uren.
– Deze platformen de volledige verantwoordelijkheid dragen inzake de aangifte van de gewerkte uren.
– Er voor elke opdracht minstens 3u wordt aangegeven, vanaf de eerste rit, ongeacht of deze gevolgd wordt door anderen of niet.
– De beroepsonkosten van de koeriers vergoed worden wanneer van toepassing, bijvoorbeeld bij gebruik van de koerier zijn fiets of GSM.
– De koeriers over een uitgebreide arbeidsongevallenverzekering beschikken.

Elke koerier werkt via een arbeidsovereenkomst waarbij Smart verantwoordelijk is als werkgever.