Oproep: Samen staan we sterk! – Brussel 12/12

Annonces, Bericht, Debat - 21/11/2014

Oproep om samen actie  te ondernemen en het debat aan te gaan vóór de rechten van de projectwerkers, binnen en buiten de creatieve sector. Afspraak op vrijdag 12 december om 9u00 voor een ontbijt!

In het kader van de algemene staking van 15 december, nodigen we je uit om mee te komen debatteren over de actiemogelijkheden die je als projectwerker uit de creatieve sector en daarbuiten hebt om op te komen voor je rechten. Mateo Alaluf, doctor in de sociale wetenschappen, expert in arbeidsmarktthema’s en professor aan de ULB, zal deze uitwisseling in goede banen leiden.

De vakbonden hebben een gemeenschappelijke stakingsoproep gelanceerd als reactie op de besparingsmaatregelen door de nieuwe federale regering.

Ze stellen ter discussie dat de besparing haast exclusief wordt afgewenteld op:megaphone

–          Werknemers (indexsprong, beperking van de lonen zonder sociaal overleg)

–          De sociale zekerheid (beperking van de rechten bij werkloosheid, verhoging van de pensioenleeftijd)

–          De openbare diensten (onder meer in de culturele instellingen)

Terwijl de grote ondernemingen en vermogens grotendeels buiten schot blijven.

Op welke manier kunnen we ons collectief organiseren in een hyperconcurrentiële arbeidsmarkt en in beroepen waar ieder op zichzelf is aangewezen? Welke middelen hebben projectwerkers bovendien ter beschikking in een context waar de actiemiddelen voornamelijk afgestemd zijn op werknemers met contracten van lange duur?

Laten we dus ideeën uitwisselen en de handen in elkaar slaan!

Afspraak bij Smart, Féronstraat 70, op 12 december om 9u bij een ontbijt met koffie en croissant. Hopelijk tot dan! Inschrijving gratis via deze link.