Politiek debat ‘Nieuwe vormen van ondernemerschap’

Debat - 27/5/2024

Op 22 april organiseerden Coopkracht en SmartCoop in Gent een gespreksavond met politici rond nieuwe vormen van ondernemerschap. We wilden daarmee een nieuwe stap zetten om de gedeelde onderneming onder de politieke aandacht brengen.

Want ook al is de coöperatieve vennootschapsvorm niet nieuw, toch is ie nog veeleer onbekend. Met 45 aanwezigen hadden we een aardig gevulde zaal en volgden we aandachtig het gesprek tussen een divers panel politici.

Lees meer: https://kronik.smart.coop/politiek-debat-nieuwe-vormen-van-ondernemerschap/?lang=nl