Europees onderzoek freelancers

Appel à projets - 4/9/2017

Europa kent een groeiend aantal actieve freelancers: bekwame professionals met een vaak zeer polyvalent profiel. Dit deel van de arbeidsmarkt bleef tot nu onderbelicht in de officiële statistieken: er is nog weinig onderzoek naar gebeurd en het is tegelijk een vaak complexe realiteit.

Wil je meewerken aan een onderzoek om hier verandering in te brengen? Klik hier voor verdere info vinden en om je stem laten horen.

Heb je nog een vraag, aarzel dan niet ons via dit adres te contacteren.

De resultaten verschijnen via onze gebruikelijke kanalen, waaronder www.smartbe.be.