Nieuwe werkloosheidsregeling voor kunstwerkers

Opinie - 10/11/2022

Hoofdstuk XII (of het hoofdstuk dat in het koninklijk besluit “werkloosheidsuitkeringen” aan de kunstwerkers gewijd is)

De nieuwe werkloosheidsregeling voor kunstwerkers werd gedeeltelijk van kracht op 1 oktober 2022. Alle specifieke regels zijn voortaan verzameld in één bepaald hoofdstuk – hoofdstuk XII – dat voor de betrokken personen dus een nieuwe werkloosheidsregeling definieert. In deze Kronik analyseren we de verdeeldheid die de hervorming zal teweegbrengen en komen we terug op het standpunt van Smart.

We waren op zoek naar een apocalyptisch symbool om rond dit hoofdstuk XII aan te halen. Iets à la Armageddon of zo. Maar uiteindelijk hebben we onze mosterd gehaald in het evangelie volgens Mattheüs (echt waar), waarin we in hoofdstuk XII dit lezen:

“[Jezus zegt aan de Farizeeërs:] Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan.”

Want daar draait het hier om: de verdeeldheid die deze hervorming creëert tussen alle werkers en alle kunstenaars, tussen de kunstenaars enerzijds en de podiumtechnici en ondersteunende beroepen anderzijds, tussen de kunstenaars die onder hoofdstuk XII vallen en de kunstenaars met een gewone werkloosheidsregeling, tussen de kunstenaars en de andere freelancers die in onzekere omstandigheden hun werk doen.

Die verdeeldheid is vernietigend. Ze zal de solidariteit tussen werkers onderling aantasten, ze zal zelfs raken aan de fundamenten van de werkloosheidsverzekering. De kunstenaars, podiumtechnici en ander zogezegd ondersteunend personeel zullen zich niet meer kunnen verenigen om te protesteren of zich allemaal samen door de vakbonden te laten vertegenwoordigen. De reden? Omdat de belangen van iedereen gewoon heel ver uit elkaar zullen liggen.

Lees dit artikel en de standpunten van Smart op Kronik