Michel Bauwens start zijn 3-jarige residentie bij Smart

Bericht - 24/10/2017

Michel Bauwens (°1958) is een van de prominentste denkers van het moment. Hij is de enige Belg die het schopte tot de (En)Rich-list van het Post Growth Institute, waarop de meest invloedrijkste hedendaagse denkers verzameld werden. Hij is een van de oprichters van de P2P-foundation (voluit: Foundation for Peer-to-Peer Alternatives) en de auteur van het boek ‘De Wereld Redden’.

Peer-to-peer (P2P)

Het concept komt uit de informatiewereld en duidt op een netwerk van computers die binnen dit netwerk gelijkwaardig zijn. Michel Bauwens heeft dit principe als een van de eersten toegepast op andere domeinen van de samenleving, door het als een sociale structuur te beschouwen. Voor hem betekent P2P ook dat mensen samen waarde creëren, van gelijke tot gelijke, zonder tussenkomst van een autoriteit of instantie.

Voor Michel Bauwens kunnen de commons, die voortvloeien uit een peer-to-peerdynamiek, een antwoord bieden op de ecologische en sociale crisis waarmee we vandaag geconfronteerd worden.

 

Doelstellingen van de residentie

Gedurende drie jaar zal Michel Bauwens Smart bij verschillende projecten begeleiden.

  • Smart gebruikt een digitaal platform om aan zoveel mogelijk gebruikers toe te laten hun recht op economisch initiatief uit te oefenen via een open coöperatieve onderneming. Er wordt een nieuw verhaal geschreven dat op internationaal vlak beter bekend moet worden. Michel Bauwens zal ons helpen bij het verder ontwikkelen van onze diensten en ons project en ervaring mee onder de aandacht helpen brengen.
  • Smart wil de internationale ontwikkeling herorganiseren en versnellen. Michel Bauwens zal dit proces begeleiden.
  • Daarnaast zal hij Smart ook helpen om aansluiting te vinden in de wereld van de platformcoops.
  • De voornaamste diensten van Smart aan zijn community werden in het verleden top-down ontwikkeld. We willen graag een bottom-up dynamiek teweegbrengen waarin onze leden kunnen participeren en onder elkaar uitwisselen en creëren (p2p).
  • Bepaalde nieuwe informaticatoepassingen kunnen bij deze p2p logica winnen. In deze optiek begeleidt Michel Bauwens de veranderingen binnen onze teams en zal hij ook meehelpen de juiste omstandigheden te creëren voor een optimale participatieve dynamiek.
  • Ten slotte zal hij ook het debat rond de commons stimuleren binnen de coöperatie.