Het coöperatieve model van Smart in the spotlights

Debat - 17/7/2017

De International Labour Organization ILO werd opgericht vanuit het idee dat een duurzame vrede niet mogelijk zou zijn zonder sociale rechtvaardigheid.

SMart ijvert ook al jaren voor de sociale rechten van de freelancers. In die logica werd Smart begin dit jaar een coöperatie. ILO nam het coöperatieve model van Smart onder de loep en slaat met dit artikel de nagel op de kop.

Over ILO
Om sociale rechtvaardigheid te bereiken heeft ILO 4 hoofddoelstellingen geformuleerd:

– het bevorderen van het recht op werk
– het verbeteren van de kans om werk te krijgen en te behouden voor mannen en voor vrouwen
– het invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid
– én het bevorderen van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid.

Veel leesplezier