Gerechtelijke herstructuring van “Take Eat Easy”

Annonces - 28/7/2016

Smart vernam dat "Take Eat Easy" een gerechtelijke herstructuring heeft aangevraagd. Het einde van een ondernemingsavontuur is nooit goed nieuws, noch voor het personeel, noch voor de leveranciers.

Het loon van alle fietskoeriers die bij Smart aangesloten zijn, zal correct binnen de normale termijn uitbetaald worden en dit voor alle contracten uitgevoerd tot en met 25 juli.

Als gedeelde onderneming, gebaseerd op het solidariteitsprincipe, stelt Smart alles in het werk om de autonomie van de freelancers en hun rechten als werknemers te blijven beschermen. Om die reden hebben we in mei een protocolakkoord ondertekend met Take Eat Easy en Deliveroo. Het doel: de loonschalen en de sociale bescherming van de fietskoeriers garanderen. Het versterken van deze bescherming is een essentiële bouwsteen in de economische rentabiliteit.

Sinds het begin van haar activiteiten 18 jaar geleden, heeft Smart ervoor gekozen om het kapitaal niet te vergoeden, maar de positieve resultaten te gebruiken om haar diensten voor freelancers uit te breiden en financiële reserves op te bouwen om de risico’s te dekken, zonder afbreuk te doen aan de sociale bescherming van deze werknemers.

De openstaande “factuur” die Take Eat Easy achterlaat is aanzienlijk, maar zal in geen enkel geval het solidariteitsmechanisme van onze leden in het gedrang brengen. “De ‘nieuwe economie’ gelooft ten onrechte dat zij haar economisch succes op ‘McJobs’ kan bouwen,” zegt Maxime Dechesne, operationeel directeur bij Smart. “Deze economie kan slechts op een veelbelovende toekomst hopen als er ook wordt nagedacht over een uitgebreide sociale bescherming, en met evenveel energie als er ook aan zaken wordt gedaan, “besluit hij.

Vandaag eindigt hier een avontuur, andere gaan verder, en elke dag worden er nieuwe gestart: Smart zal ze blijven begeleiden, met eenzelfde nadruk op efficiëntie en solidariteit.