European Freelancers week

Evenements - 29/9/2017

De European Freelancers Week is een open en gedeeld initiatief dat werd genomen door de leden van het EFIP-netwerk (European Forum of Independent Professionals) en de campagne freelancemovement om zo erkenning te vragen voor de specifieke arbeidsomstandigheden van freelancers.

Deze categorie van werknemers is moeilijk af te bakenen omdat er veel definities bestaan. Voor deze beweging ontstond ging het om autonome werkers die werkten in de dienstensector en dit zonder vaste werkgevers.  Smart, alsook een bepaald deel van de onderzoekers, hebben een open visie die niet gelinkt is aan een sociaal statuut maar aan een manier van functioneren die zich als volgt laat vertalen: verschillende klanten, bevoegdheden en kennis die kan tellen op de arbeidsmarkt.

Deze week heeft als doel de autonome werkers te laten netwerken zodat ze elkaar leren kennen, enthousiasmeren en zaken op poten zetten. Vind hier alle informatie over de week en de activiteiten.

 

12/10 in Brussel: workshop over de behoeften en de vertegenwoordiging van autonome freelancers

Binnen het kader van deze week organiseren Smart en LENTIC, het onderzoekscentrum van de Universiteit Luik, op 12 oktober een workshop over de behoeften en de vertegenwoordiging van autonome freelancers. De resultaten van deze workshop worden geïntegreerd in de bevindingen van het project I-WIRE.

Binnen het kader van dit project, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie, voeren de onderzoekers uit verschillende landen een analyse uit naar autonome werkers en de industriële relaties binnen Europa. Het objectief van dit onderzoek is het identificeren van de behoeften van freelancers (in de brede zin), de goede gebruiken van vertegenwoordiging op het vlak van sociale dialoog die worden gedragen door de vakbonden, de verschillende organismen voor vertegenwoordiging (unies) en de tussenpersonen op de markt.

Deze workshop, alsook de andere activiteiten die in deze week worden georganiseerd, richten zich tot de autonome werkers en de freelancers zodat deze hun stem kunnen laten horen. Ze beogen in de eerste plaats het voorstellen van de eerste resultaten van het onderzoek en het samen met de deelnemers vinden van oplossingen en aanbevelingen voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij de «nieuwe» arbeidsmarkt (freelancers, administratieve diensten, overheid, tussenpersonen, vakbonden, enz.).

De volgende vragen komen aan bod:

  • Welke vormen van vertegenwoordiging zijn het meest geschikt voor freelancers?
  • Hoe kan je deze creëren, ondersteunen en ontwikkelen?
  • Wat zijn de belangrijke onderwerpen om te bespreken binnen het kader van de sociale bescherming (binnen een uitgebreide benadering die ook het Arbeidsrecht omvat)?
  • Welke wettelijke aanpassingen dienen we te beogen?

De begeleiding is in handen van Frédéric Naedenoen, onderzoeker bij LENTIC en Sarah de Heusch, projectverantwoordelijke bij Smart.

Programma

9u: Onthaal

9u30: Begin van de workshop:

  • voorstelling van het kader
  • werk in kleine groepen
  • verslaggeving
  • discussie & conclusies

13u: Einde van de workshop

13u-14u: Pot-luck en informele gesprekken

Praktische info

Donderdag 12/10, van 9u30 tot 13u

SMart, Coenraetsstraat 72, 1060 Brussel

Taal: voorstelling in het Frans, uitwisseling in het Frans en het Engels

Inschrijven

Vragen? Contacteer Sarah de Heusch: ris@nullsmart.coop