Ondernemingen verzetten zich tegen huiselijk geweld

Info - 2/12/2018

Op 23 november 2018 heeft onze partner PLS (Pour La Solidarité) het eerste Europese netwerk gelanceerd van bedrijven die zich verzetten tegen gendergeweld. Deze bedrijven engageren zich tegen echtelijk en huiselijk geweld door geleidelijk aan te sluiten bij het CEASE-netwerk en het charter van dit netwerk te ondertekenen. Vijftien organisaties, waaronder Smart, gingen al het engagement aan om van hun werkomgeving een veilige en ondersteunende plaats te maken.

Het CEASE-project heeft tot doel de strijd tegen huiselijk geweld naar een hoger niveau te tillen door de ondernemingen hierbij te betrekken, omdat zij de reikwijdte van de ondernomen acties kunnen vergroten dankzij hun leiderschap binnen onze maatschappij en dankzij hun grote verspreidings- en mobilisatiecapaciteit.

Meer info?