Debatavonden: Hoe gemeenschappelijk ruimte maken? Co. Labs & GAST nodigen uit (23/8-18/9)

Debat, Events - 8/8/2017

DEBATAVONDEN |Hoe gemeenschappelijk ruimte maken?Vandaag zetten diverse organisaties in op manieren om samen, participatief de stad te maken op basis van onbenutte ruimte. Wat betekenen deze nieuwe vormen van collectivering zowel voor artiesten,creatieven en flexwerkers, als voor de stad?  Smart neemt deel aan het debat op maandag 4 september.

Maandagavonden van 21 augustus tot 18 september – 19:00 | Project GAST | Organisatie Co.Labs | gratis

23/08 – DEBATAVOND #1

Wat is de rol van cultuur bij het vormen van plaatsen en hun netwerken? Gasten – Jan Staes en Michiel Van de Velde​

28/08 | DEBATAVOND #2

Plaatsgebonden participatie? Antwerpse organisaties aan het woord!

​Gasten – Fundament, Onkruid, Antwerpen aan’t Woord, Multitude, Koen Wynants

04/09 | DEBATAVOND #3

Over n​ieuwe vormen van collectivering.

Deel 1 | Kan het coöperatieve model en andere vormen van collectivering meer zekerheid creëren voor artiesten, creatieven en flexwerkers om deze te helpen uit hun precaire situatie? Tijdens dit debat krijgen deze vragen nog een nieuwe dimensie. We gaan op zoek naar de ideale organisatievorm om gedeeld ruimte mee te beheren. Welke juridisch modellen bestaan er om als een collectief van gelijkwaardige zelforganiserenden een pand mee te beheren en wat kunnen we ervan leren?

Deel 2 | Welke rol hebben atelierpanden binnen de cultuursector en samenleving? Hoe zullen atelierpanden verder evolueren? Worden het nieuwe instituties waarin geëxperimenteerd wordt met flexibele vormen van samenwerken waardoor deze plekken nieuwe functies krijgen als alternatieve academie, buurthuis of presentatieplekken? Hoe netwerken in en rond atelierpanden stimuleren?

​​Gasten – Frisia Donders (Smart), Greet Vlegels (Studio Start), Julie Van Eslande (Kunstenloket), Nils Roelandt (Co.Station) en Hendrik De Smedt (RITCS)

18/09 | DEBATAVOND #4

Participatieve kunstpraktijken in Vlaanderen: twee jaar na een manifest

Gasten – Bart Rogé (Demos), Wouter Hillaert (Rekto:verso), Tijl Bossuit (De Veerman), Ciska Hoet (journaliste)