De Smart-coöperatie gaat van start

Bericht - 23/12/2016

Goed nieuws! De Smart coöperatie is een feit: de statuten werden neergelegd op 8 december. Dit is het resultaat van 18 maanden uitwisseling en reflectie samen met jullie. Hieronder meer informatie over hoe u vennoot kan worden en vanaf wanneer.

Vennoot zijn, betekent

 • mee stemmen tijdens de algemene vergadering over de strategische richting die de coöperatie uitgaat
 • mee bepalen wie er in de raad van bestuur zal zetelen of je zelf kandidaat stellen
 • de diensten van Smart kunnen gebruiken
 • onze statuten aanvaarden
 • intekenen op een jaarlijkse coöperatief aandeel van 30€

Maar ook: toetreden tot een Europese coöperatie, samen praten over Smart, van gedachten wisselen en samenwerken,…

Wie kan vennoot worden?

Alle gebruikers van onze diensten kunnen vanaf 1/1/2017 vennoot worden van de Smart-coöperatie.

Hoe vennoot worden?

Door in te tekenen op een aandeel via het formulier van toetreding dat u vanaf 1/1/2017 terugvindt in uw persoonlijke account in de ledenzone en door het aandeel te betalen.

Hoeveel kost het?

Een aandeel heeft een waarde van 30€.  De bestaande ledenbijdrage van 25€/jaar valt in de toekomst weg.

Hoe betalen?

Onmiddellijk via uw ledenzone. Eens ingelogd, zal u vanaf 01/01/2017 een pop-up te zien krijgen die onze transformatie naar een coöperatie uitlegt en u uitnodigt om vanaf dan in te tekenen op een aandeel. Er zijn hiervoor 2 mogelijkheden:

 • Via een online betaling
 • Via een overschrijving op het rekeningnummer van SMartCoop, 10 dagen nadat u heeft toegezegd om vennoot te worden.

U bent effectief vennoot nadat we de betaling hebben ontvangen.

Is vennoot worden verplicht?

Vanaf 1 maart 2017 zal u vennoot moeten zijn om gebruik te maken van onze tools voor het factureren aan een klant en om een nieuwe Activiteit te beheren.

 • U beheert een Activiteit? Het inbrengen van nieuw budget in uw Activiteit (via facturen, auteursrechten, overdracht van budget of subsidies) zal voor beheerders van een activiteit na 1 maart slechts mogelijk zijn als ze vennoot worden en een aandeel kopen. U kan het beschikbare budget in uw activiteit blijven gebruiken (via een contract, onkostennota of concessie van rechten) maar om nieuw geld in te brengen in de Activiteit, moet u dus vennoot worden.
  De deelnemers en occasionele deelnemers aan een Activiteit zijn momenteel niet verplicht om vennoot te worden.
 • Als u geen Activiteit beheert? Als u nog geen vennoot bent op 1 maart, zal u nog 3 opdrachten kunnen aangeven in het systeem. Daarna moet u vennoot worden en intekenen op een jaarlijks aandeel om verder gebruik te maken van onze diensten.

 Een vraag? smartinprogress@nullsmart.coop