Survey : onregelmatig inkomen en sociale bescherming

Annonces - 14/1/2015

Ben je freelancer? Werk je op projectbasis? Presteer je het ene contract van bepaalde duur na het andere? Ben je zelfstandige zonder personeel?

Dan is deze survey van belang voor jou!One Nice single little picture Door deze vragenlijst in te vullen help je Culture Action Europe het bewustzijn over jouw specifieke situatie te verhogen.

Culture Action Europe (CAE) is een Europees vertegenwoordigingsplatform dat onder andere de Welfare Line tot stand bracht: een werkgroep die het bewustzijn over de invloed van je tewerkstellingsevolutie op de toegang tot sociale zekerheid verhoogt.

Met deze internationale vragenlijst focust CAE, in samenwerking met Smart, op de bescherming tegen gezondheidsgerelateerde risico’s. Met gezondheidsgerelateerde risico’s bedoelen we alle fysieke condities die een invloed kunnen hebben op je gezondheid en dus ook op je arbeidsbekwaamheid. Zoals: ziekte, arbeidsongevallen, beroepsziekten, langetermijnzorg, zwangerschap en de geboorte van een kind.

Door het invullen van deze vragenlijst help je CAE de lacunes in de sociale bescherming (tegen gezondheidsrisico’s) te identificeren, naargelang de sociale statuten en landen.

Verhoog met ons het bewustzijn over jouw moeilijkheden: beantwoord de survey!

Om de vragenlijst te beantwoorden, klikt u op de gewenste taal:

Nederlands

Frans

Engels

Duits

Spaans

Italiaans

Aarzel niet om de vragenlijst door te sturen naar iedereen die er belang bij heeft!

Alvast bedankt voor je medewerking!