Terug naar de lijst met kandidaten

Alexis Neyts

Man
neyts_alexis@yahoo.fr
0473 25 70 40
FR | NL | EN |
Racour (Lincent)
Categorie A

Beroep, activiteit :

Voornamelijk kunstenaar en decorateur
Maken van decors voor theater, cinema…
Maar ook etaleur, persverantwoordelijke op de plaats van verkoop, organiseren en invullen van ruimtes, illustrator, infografist, plaatsen van theaterdecors.

Wat kan ik bijdragen aan het Smart project? Welke vaardigheden en ervaringen breng ik mee als lid van de Raad van Bestuur?

Ik was afgevaardigd bestuurder in een onderneming gedurende 10 jaar waardoor ik mijn kritisch, analytisch en constructief denken heb kunnen ontwikkelen door het aannemen van een krachtige houding en waardoor ik heb kunnen bijdragen aan het verbeteren van de verhoudingen tussen werknemers en werkgever.
Ik heb een belangrijke kennis van economische en sociale analyse, hierbij zijn de jaarrekeningen een belangrijke bron van informatie.
Ik ben kunstenaar en ik wil met mijn bijdrage graag het lot van kunstenaars en de andere autonome werkers verbeteren.
Een VZW die overgaat in een Coöperatie is een wonder, ik heb ideeën van korte, middelmatige en lange termijn om onze organisatie nog verder te laten ontwikkelen.
Ik heb kennis van communicatie die kunnen helpen bij het maken van keuzes in ons communicatieplan.

Waarom stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Smart-coöperatie?

- Ik heb zin om zin te geven!
- Ik wil graag mijn ervaring delen en gezamenlijk actie ondernemen.
- Ik wil Smart beter leren kennen en deelnemen aan de internationale ontwikkeling.
- Ik wil deelnemen aan de strategische en ethische keuzes en de autonome beroepen beschermen.
- Ik wil graag van Smart een gelijkwaardige en bloeiende onderneming maken.
- Aan alle beroepen de kans geven zich te ontwikkelen mits een belangrijke sociale dekking.
- Synergieën creëren tussen de verschillende actoren van Smart.
- Een krachtige houding ontwikkelen om de rechten van precaire werkers te beschermen en te verdedigen.
- Via Smart bijdragen aan een maatschappij waarin cultuur onmisbaar en noodzakelijk is.
- Een economische en eerlijke activiteit toestaan in een ethische omgeving.
- Door mijn aanwezigheid in de raad van bestuur wil ik graag de vragen, verzoeken en suggesties van vennoten en gebruikers van Smart aan bod laten komen.
- Ik wens dat Smart een sociale gesprekspartner wordt met invloed.

Hoe zie ik Smart in de toekomst? Wat is mijn langetermijnvisie voor het project?

De geboorte van de grootste coöperatie in België en misschien daarbuiten geeft me hoop dat een samenleving met meer gelijkheid mogelijk is.
Ik zie een mogelijke ontwikkeling van SMartcoop op internationaal niveau die een echte Europese hefboom kan zijn voor een meer rechtvaardige, creatieve en duurzame maatschappij. En dit via een eerlijke economie op nationaal en internationaal niveau die een einde kan stellen aan de uitbuiting en sociale dumping binnen Europa.
Waarom niet binnen de VS, Azië enz?
Een mogelijke synergie tussen NGO…?
Ik wil graag een individuele benadering op het terrein tussen onze vennoten en gebruikers bewerkstelligen.