Terug naar de lijst met kandidaten

David Dehard (Court-Circuit)

Man
david@courtcircuit.be
+3225501332
FR | EN |
De vzw Court-Circuit die ik vertegenwoordig heeft haar zetel en haar bureau in het centrum van Brussel. Zelf kom ik uit de omgeving van Luik en woon nu in de buurt van Namen
Catégorie B
Court-Circuit
Lebeaustrat 39, 1000 Brussel
vzw

Beroep, activiteit :

Als coördinator van de vzw Court-Circuit vertegenwoordig ik het platform ‘Club Plasma’.
Court-Circuit is het Centrum voor Hedendaagse Muziek van de Federatie Wallonië-Brussel dat ondersteuning biedt aan muzikale projecten in ontwikkeling .
Club Plasma is het platform van concertorganisatoren.

Wat kan ik bijdragen aan het Smart project? Welke vaardigheden en ervaringen breng ik mee als lid van de Raad van Bestuur?

Court-Circuit vertegenwoordigt verschillende, actuele, aspecten in de muzieksector, een microkosmos op zich.
Mijn kennis van de culturele sector op Belgisch en Europees niveau heb ik verworven door het leiden van projecten in Vlaanderen, en het opzetten van een platform op Europees niveau.
Voordat ik mij voornamelijk met hedendaagse muziek ben gaan bezighouden, heb ik ook gewerkt voor opera, dans, en in de journalistiek.
Als hoofd van de administratie word ik dagelijks geconfronteerd met het zoeken naar administratieve oplossingen voor zowel de werkgevers als voor de kunstenaars, op organisatorisch gebied, en voor de financiële en fiscale zaken.

Waarom stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Smart-coöperatie?

IK stel mij kandidaat als vertegenwoordiger van Court-Circuit .
Court-Circuit is vanaf haar oprichting betrokken bij Smart.
Vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur van Smart betekent voor onze vereniging het verzekeren van de historische continuïteit , het uitwisselen van expertise tussen de verschillende artistieke sectoren, en het verspreiden van informatie binnen de organisaties die wij vertegenwoordigen.
Het is voor mij belangrijk tegelijkertijd woordvoerder van Smart binnen onze sector te zijn, en het kunnen aanbieden van concrete oplossingen die de relatie tussen de kunstenaars en werkgever vereenvoudigen.

Hoe zie ik Smart in de toekomst? Wat is mijn langetermijnvisie voor het project?

Smart moet evolueren en een groter aantal gebruikers bereiken.
SMart moet haar leden eenvoudige en makkelijke diensten kunnen aanbieden.
Steeds meer werkgevers en ondernemers zullen gebruik willen maken van haar diensten.
Nog meer aanwezigheid op het terrein, beschikbaarheid en diversificatie van het aanbod.