Terug naar de lijst met kandidaten

Jeroen Baeyens

Man
FR | NL | EN |
Ik woon en werk in Brussel. Ik werk ook internationaal, voornamelijk in de Europese staten.
Categorie A

Beroep, activiteit :

Job :
maatschappelijk werker (psycho-sociale ondersteuning 60%);
coordinator en netwerker met Europese projecten (Erasmus +, Creative Europe …) ;
danser, balletdanser en choreograaf (thans avond werk).
Activiteit bij Smart:
SCENE Consultancy & Networks in Arts

Wat kan ik bijdragen aan het Smart project? Welke vaardigheden en ervaringen breng ik mee als lid van de Raad van Bestuur?

- ik kan innovatie bieden door samenwerkingen uit te bouwen met mensen die creatief werken;
- ik kan impact vergroten door duurzame samenwerkingen op te bouwen en projecten in de kijker te zetten (impact naar derden: deelnemers, publiek…);
- ik kan wervings- en sensibiliserings campagnes uitbouwen naar nieuwe projecten;
- ik kan een idee omzetten naar de concrete realisatie ervan;
- ik kan jonge ondernemende mensen steunen en coachen.

Waarom stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Smart-coöperatie?

ik wil meewerken aan en het uitbouwen van een internationaal co-working place in Brussel.
ik wil verbindend werken, internationale partnerschappen uitbouwen voornamelijk in de culturele, sociale en eduatieve sector en zoek ook naar samenwerkingen met de bedrijfswereld.

Hoe zie ik Smart in de toekomst? Wat is mijn langetermijnvisie voor het project?

- structureel inbedding van Smart in heel Brussel (en eventueel ook nationaal) door het implementeren van co-working spaces, studio's, diensten, opportuniteiten;
- itbouw van een infrastructuur met het (internationaal) label: Impact Hub Brussels;
- uitbouw van meer initiatieven in de sociale economie door samenwerkingsverbanden met het beleid (lokaal en supralokaal);
- verdere ontwikkeling van tools en methoden (vooral voor de culturele sector);
- uitbouw van sectoroverschrijdende samenwerking: cultuur, bedrijfsleven, sociaal, onderwijs.