De Bigre Rencontre 2020 … wat is dat? 

Appel à projets - 26/3/2020

Concreet is de Bigre Rencontre een week vol opleidingen, ontmoetingen en uitwisseling. Als de gezondheidssituatie het toelaat, vindt ze dit jaar plaats in het Franse Sètevan 24 tot 28 augustus.  

Maar het is nog veel meer dan dat … 

 

De Bigre Rencontre is het resultaat van een coöperatieve samenwerking die in 2014 van start ging tussen Smart, Oxalis en Coopanameen hun respectieve aangesloten coöperaties. Stuk voor stuk organisaties die de krachten willen bundelen om een derde pad aan te leggen, zonder ondergeschikte loondienst of een onzeker zelfstandig bestaan.  

De Bigre! Rencontre is vrij toegankelijk voor alle personen die anderen willen ontmoeten, goede praktijken uitwisselen, zich willen bijscholen of ervaringen delen rond de vraag van autonoom werken.  

Omdat Bigre aandacht heeft voor alle aspecten van de samenleving, steunt het evenement op de kracht van collectieve intelligentie, levenslang leren en wederzijds respect, zowel op het vlak van waarden als wat methodes betreftEr wordt niet alleen gesproken over de ontwikkeling van activiteiten of werkerscollectieven en de plaats van personen in die collectieven of animatiemethoden, maar ook over de politieke uitdagingen voor de beroepswereld in het algemeen en voor coöperaties in het bijzonder. 

DBigre! Rencontre verloopt dan wel enkel in het Frans, maar iedereen is van harte welkomHopelijk tot dan!
  

Go toAfspraak op de site van de Bigre Rencontre 

 

 

Heb je voor de Bigre Rencontre 2020 een leuk workshopideeWe horen het graag! 

Het programma van de Bigre Rencontre wordt samengesteld op basis van de middelen en ideeën van de leden van de organiserende coöperaties.  

De oproep om workshops voor te stellen, is gelanceerd! Heb je een idee voor de Bigre Rencontre 2020? Bezorg ons dan je voorstellen vóór 25 mei. 

Go toStel hier je workshop voor