Beurzen 2016 – Dien je aanvraag in vóór 7 oktober

Annonces, Appel à projets, Projectoproep - 19/8/2015

Smart wijst elk jaar een aantal beurzen toe aan kunstenaars in alle mogelijke disciplines om hun creatieve activiteiten te ondersteunen.

Er zijn twee types beurzen:

De begeleidingsbeurzen zijn er voor kunstenaars die een nieuwe vaardigheid willen aanleren. Hiermee kunnen ze dan een artistiek project realiseren op een scharnierpunt in hun parcours.Die begeleiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een kunstenaarsresidentie, maar ook bij een onderneming of een ngo, aan een universiteit, door deelname aan een workshop of door stage te lopen bij een gezelschap, een kunstenaar, een specialist…

De Saltobeurzen zijn er voor kunstenaars die een uitnodiging hebben gekregen voor een festival, een tentoonstelling, een voorstelling…. Hun doel is hun artistieke praktijk te verdiepen en hun naamsbekendheid te vergroten.

Heb je interesse?

Stuur dan vóór 07 oktober 2015 een volledig ingevuld dossier op.

De eerste 100 dossiers komen in aanmerking.

De algemene voorwaarden en de kandidatenformulieren kan je hier downloaden

Een jury buigt zich over de selectie. Haar beslissing wordt aan elke kandidaat meegedeeld vóór 18 december 2015.

De beurzen worden dit jaar gekoppeld aan een lancering van de projecten op Push.  Als de beurs maar in een deel van het benodigde budget kan voorzien biedt het de laureaten de mogelijkheid om extra financiering en begeleiding voor het project te bekomen via crowdfunding.

 Voor meer informatie:

Judith Verhoeven – vej@nullsmart.coop – 02 / 542 19 87