2016 – 2017

Geen onderdeel van een categorie - 5/12/2016

Het einde van het jaar komt in zicht en daarmee ook enkele deadlines. Hier heb je ze allemaal op een rijtje.

Aan de leden met een Activiteit: Het einde van het jaar komt in zicht, denk er dus aan je onkostennota’s van 2016 tijdig binnen te brengen. Na 30 januari 2017 worden onkosten van 2016 niet meer aanvaard.

Facturatie: Wil je klant nog een factuur op datum van 2016? Zorg er dan voor dat je documenten ons in de juiste en geldige vorm bereiken uiterlijk 10 dagen voor het einde van 2016.

Contracten: Alle contracten in omloop van het laatste trimester 2016 moeten ten laatste ondertekend binnengebracht worden voor 10 februari 2017.